Danh sách tiểu hành tinh/801–900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
801 Helwerthia 1915 WQ 20/03/1915 Heidelberg M. F. Wolf 32 km MPC · JPL
802 Epyaxa 1915 WR 20/03/1915 Heidelberg M. F. Wolf 7,4 km MPC · JPL
803 Picka 1915 WS 21/03/1915 Vienna J. Palisa 47 km MPC · JPL
804 Hispania 1915 WT 20/03/1915 Barcelona J. Comas i Solà 138 km MPC · JPL
805 Hormuthia 1915 WW 17/04/1915 Heidelberg M. F. Wolf 73 km MPC · JPL
806 Gyldénia 1915 WX 18/04/1915 Heidelberg M. F. Wolf 83 km MPC · JPL
807 Ceraskia 1915 WY 18/04/1915 Heidelberg M. F. Wolf 21 km MPC · JPL
808 Merxia 1901 GY 11/10/1901 Heidelberg L. Carnera 31 km MPC · JPL
809 Lundia 1915 XP 11/08/1915 Heidelberg M. F. Wolf 9,5 km MPC · JPL
810 Atossa 1915 XQ 08/09/1915 Heidelberg M. F. Wolf 8,1 km MPC · JPL
811 Nauheima 1915 XR 08/09/1915 Heidelberg M. F. Wolf 16 km MPC · JPL
812 Adele 1915 XV 08/09/1915 Crimea-Simeis S. Belyavskyj 12 km MPC · JPL
813 Baumeia 1915 YR 28/11/1915 Heidelberg M. F. Wolf 12 km MPC · JPL
814 Tauris 1916 YT 02/01/1916 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 102 km MPC · JPL
815 Coppelia 1916 YU 02/02/1916 Heidelberg M. F. Wolf 17 km MPC · JPL
816 Juliana 1916 YV 08/02/1916 Heidelberg M. F. Wolf 51 km MPC · JPL
817 Annika 1916 YW 06/02/1916 Heidelberg M. F. Wolf 23 km MPC · JPL
818 Kapteynia 1916 YZ 21/02/1916 Heidelberg M. F. Wolf 64 km MPC · JPL
819 Barnardiana 1916 ZA 03/03/1916 Heidelberg M. F. Wolf 8,9 km MPC · JPL
820 Adriana 1916 ZB 30/03/1916 Heidelberg M. F. Wolf 59 km MPC · JPL
821 Fanny 1916 ZC 31/03/1916 Heidelberg M. F. Wolf 29 km MPC · JPL
822 Lalage 1916 ZD 31/03/1916 Heidelberg M. F. Wolf 8,2 km MPC · JPL
823 Sisigambis 1916 ZG 31/03/1916 Heidelberg M. F. Wolf 15 km MPC · JPL
824 Anastasia 1916 ZH 25/03/1916 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 32 km MPC · JPL
825 Tanina 1916 ZL 27/03/1916 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 13 km MPC · JPL
826 Henrika 1916 ZO 28/04/1916 Heidelberg M. F. Wolf 23 km MPC · JPL
827 Wolfiana 1916 ZW 29/08/1916 Vienna J. Palisa 8,5 km MPC · JPL
828 Lindemannia 1916 ZX 29/08/1916 Vienna J. Palisa 48 km MPC · JPL
829 Academia 1916 ZY 25/08/1916 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 43 km MPC · JPL
830 Petropolitana 1916 ZZ 25/08/1916 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 41 km MPC · JPL
831 Stateira 1916 AA 20/09/1916 Heidelberg M. F. Wolf 7,2 km MPC · JPL
832 Karin 1916 AB 20/09/1916 Heidelberg M. F. Wolf 16 km MPC · JPL
833 Monica 1916 AC 20/09/1916 Heidelberg M. F. Wolf 22 km MPC · JPL
834 Burnhamia 1916 AD 20/09/1916 Heidelberg M. F. Wolf 61 km MPC · JPL
835 Olivia 1916 AE 23/09/1916 Heidelberg M. F. Wolf 30 km MPC · JPL
836 Jole 1916 AF 23/09/1916 Heidelberg M. F. Wolf 5,8 km MPC · JPL
837 Schwarzschilda 1916 AG 23/09/1916 Heidelberg M. F. Wolf 6,0 km MPC · JPL
838 Seraphina 1916 AH 24/09/1916 Heidelberg M. F. Wolf 58 km MPC · JPL
839 Valborg 1916 AJ 24/09/1916 Heidelberg M. F. Wolf 20 km MPC · JPL
840 Zenobia 1916 AK 25/09/1916 Heidelberg M. F. Wolf 27 km MPC · JPL
841 Arabella 1916 AL 01/10/1916 Heidelberg M. F. Wolf 7,5 km MPC · JPL
842 Kerstin 1916 AM 01/10/1916 Heidelberg M. F. Wolf 44 km MPC · JPL
843 Nicolaia 1916 AN 30/09/1916 Hamburg-Bergedorf H. Thiele 5,2 km MPC · JPL
844 Leontina 1916 AP 01/10/1916 Vienna J. Rheden 42 km MPC · JPL
845 Naëma 1916 AS 16/11/1916 Heidelberg M. F. Wolf 53 km MPC · JPL
846 Lipperta 1916 AT 16/11/1916 Hamburg-Bergedorf K. Gyllenberg 52 km MPC · JPL
847 Agnia 1915 XX 02/09/1915 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 25 km MPC · JPL
848 Inna 1915 XS 05/09/1915 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 33 km MPC · JPL
849 Ara 1912 NY 09/02/1912 Crimea-Simeis S. Belyavskyj 81 km MPC · JPL
850 Altona 1916 S24 27/03/1916 Crimea-Simeis S. Belyavskyj 81 km MPC · JPL
851 Zeissia 1916 S26 02/04/1916 Crimea-Simeis S. Belyavskyj 13 km MPC · JPL
852 Wladilena 1916 S27 02/04/1916 Crimea-Simeis S. Belyavskyj 27 km MPC · JPL
853 Nansenia 1916 S28 02/04/1916 Crimea-Simeis S. Belyavskyj 28 km MPC · JPL
854 Frostia 1916 S29 03/04/1916 Crimea-Simeis S. Belyavskyj 7,8 km MPC · JPL
855 Newcombia 1916 ZP 03/04/1916 Crimea-Simeis S. Belyavskyj 12 km MPC · JPL
856 Backlunda 1916 S30 03/04/1916 Crimea-Simeis S. Belyavskyj 45 km MPC · JPL
857 Glasenappia 1916 S33 06/04/1916 Crimea-Simeis S. Belyavskyj 14 km MPC · JPL
858 El Djezaïr 1916 a 26/05/1916 Algiers F. Sy 23 km MPC · JPL
859 Bouzaréah 1916 c 02/10/1916 Algiers F. Sy 65 km MPC · JPL
860 Ursina 1917 BD 22/01/1917 Heidelberg M. F. Wolf 35 km MPC · JPL
861 Aïda 1917 BE 22/01/1917 Heidelberg M. F. Wolf 67 km MPC · JPL
862 Franzia 1917 BF 28/01/1917 Heidelberg M. F. Wolf 27 km MPC · JPL
863 Benkoela 1917 BH 09/02/1917 Heidelberg M. F. Wolf 39 km MPC · JPL
864 Aase A921 SB 30/09/1921 Heidelberg K. Reinmuth 7,2 km MPC · JPL
865 Zubaida 1917 BO 15/02/1917 Heidelberg M. F. Wolf 18 km MPC · JPL
866 Fatme 1917 BQ 25/02/1917 Heidelberg M. F. Wolf 78 km MPC · JPL
867 Kovacia 1917 BS 25/02/1917 Vienna J. Palisa 24 km MPC · JPL
868 Lova 1917 BU 26/04/1917 Heidelberg M. F. Wolf 51 km MPC · JPL
869 Mellena 1917 BV 09/05/1917 Hamburg-Bergedorf R. Schorr 21 km MPC · JPL
870 Manto 1917 BX 12/05/1917 Heidelberg M. F. Wolf 14 km MPC · JPL
871 Amneris 1917 BY 14/05/1917 Heidelberg M. F. Wolf 8,0 km MPC · JPL
872 Holda 1917 BZ 21/05/1917 Heidelberg M. F. Wolf 34 km MPC · JPL
873 Mechthild 1917 CA 21/05/1917 Heidelberg M. F. Wolf 34 km MPC · JPL
874 Rotraut 1917 CC 25/05/1917 Heidelberg M. F. Wolf 58 km MPC · JPL
875 Nymphe 1917 CF 19/05/1917 Heidelberg M. F. Wolf 14 km MPC · JPL
876 Scott 1917 CH 20/06/1917 Vienna J. Palisa 22 km MPC · JPL
877 Walküre 1915 S7 13/09/1915 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 38 km MPC · JPL
878 Mildred 1916 f 06/09/1916 Mount Wilson S. B. Nicholson 2,5 km MPC · JPL
879 Ricarda 1917 CJ 22/07/1917 Heidelberg M. F. Wolf 18 km MPC · JPL
880 Herba 1917 CK 22/07/1917 Heidelberg M. F. Wolf 32 km MPC · JPL
881 Athene 1917 CL 22/07/1917 Heidelberg M. F. Wolf 12 km MPC · JPL
882 Swetlana 1917 CM 15/08/1917 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 42 km MPC · JPL
883 Matterania 1917 CP 14/09/1917 Heidelberg M. F. Wolf 7,0 km MPC · JPL
884 Priamus 1917 CQ 22/09/1917 Heidelberg M. F. Wolf 101 km MPC · JPL
885 Ulrike 1917 CX 23/09/1917 Crimea-Simeis S. Belyavskyj 31 km MPC · JPL
886 Washingtonia 1917 b 16/11/1917 Washington G. H. Peters 87 km MPC · JPL
887 Alinda 1918 DB 03/01/1918 Heidelberg M. F. Wolf 4,2 km MPC · JPL
888 Parysatis 1918 DC 02/02/1918 Heidelberg M. F. Wolf 45 km MPC · JPL
889 Erynia 1918 DG 05/03/1918 Heidelberg M. F. Wolf 17 km MPC · JPL
890 Waltraut 1918 DK 11/03/1918 Heidelberg M. F. Wolf 28 km MPC · JPL
891 Gunhild 1918 DQ 17/05/1918 Heidelberg M. F. Wolf 56 km MPC · JPL
892 Seeligeria 1918 DR 31/05/1918 Heidelberg M. F. Wolf 74 km MPC · JPL
893 Leopoldina 1918 DS 31/05/1918 Heidelberg M. F. Wolf 86 km MPC · JPL
894 Erda 1918 DT 04/06/1918 Heidelberg M. F. Wolf 28 km MPC · JPL
895 Helio 1918 DU 11/07/1918 Heidelberg M. F. Wolf 110 km MPC · JPL
896 Sphinx 1918 DV 01/08/1918 Heidelberg M. F. Wolf 12 km MPC · JPL
897 Lysistrata 1918 DZ 03/08/1918 Heidelberg M. F. Wolf 24 km MPC · JPL
898 Hildegard 1918 EA 03/08/1918 Heidelberg M. F. Wolf 12 km MPC · JPL
899 Jokaste 1918 EB 03/08/1918 Heidelberg M. F. Wolf 31 km MPC · JPL
900 Rosalinde 1918 EC 10/08/1918 Heidelberg M. F. Wolf 20 km MPC · JPL