Danh sách tiểu hành tinh/701–800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
701 Oriola 1910 KN 12/07/1910 Heidelberg J. Helffrich 43 km MPC · JPL
702 Alauda 1910 KQ 16/07/1910 Heidelberg J. Helffrich 191 km MPC · JPL
703 Noëmi 1910 KT 03/10/1910 Vienna J. Palisa 7,3 km MPC · JPL
704 Interamnia 1910 KU 02/10/1910 Teramo V. Cerulli 306 km MPC · JPL
705 Erminia 1910 KV 06/10/1910 Heidelberg E. Ernst 132 km MPC · JPL
706 Hirundo 1910 KX 09/10/1910 Heidelberg J. Helffrich 31 km MPC · JPL
707 Steina 1910 LD 22/12/1910 Heidelberg M. F. Wolf 9,0 km MPC · JPL
708 Raphaela 1911 LJ 03/02/1911 Heidelberg J. Helffrich 21 km MPC · JPL
709 Fringilla 1911 LK 03/02/1911 Heidelberg J. Helffrich 95 km MPC · JPL
710 Gertrud 1911 LM 28/02/1911 Vienna J. Palisa 29 km MPC · JPL
711 Marmulla 1911 LN 01/03/1911 Vienna J. Palisa 9,0 km MPC · JPL
712 Boliviana 1911 LO 19/03/1911 Heidelberg M. F. Wolf 124 km MPC · JPL
713 Luscinia 1911 LS 18/04/1911 Heidelberg J. Helffrich 98 km MPC · JPL
714 Ulula 1911 LW 18/05/1911 Heidelberg J. Helffrich 41 km MPC · JPL
715 Transvaalia 1911 LX 22/04/1911 Johannesburg H. E. Wood 25 km MPC · JPL
716 Berkeley 1911 MD 30/07/1911 Vienna J. Palisa 20 km MPC · JPL
717 Wisibada 1911 MJ 26/08/1911 Heidelberg F. Kaiser 28 km MPC · JPL
718 Erida 1911 MS 29/09/1911 Vienna J. Palisa 71 km MPC · JPL
719 Albert 1911 MT 03/10/1911 Vienna J. Palisa 2,8 km MPC · JPL
720 Bohlinia 1911 MW 18/10/1911 Heidelberg F. Kaiser 34 km MPC · JPL
721 Tabora 1911 MZ 18/10/1911 Heidelberg F. Kaiser 86 km MPC · JPL
722 Frieda 1911 NA 18/10/1911 Vienna J. Palisa 8,3 km MPC · JPL
723 Hammonia 1911 NB 21/10/1911 Vienna J. Palisa 23 km MPC · JPL
724 Hapag 1911 NC 21/10/1911 Vienna J. Palisa 9,5 km MPC · JPL
725 Amanda 1911 ND 21/10/1911 Vienna J. Palisa 24 km MPC · JPL
726 Joëlla 1911 NM 22/11/1911 Winchester J. H. Metcalf 44 km MPC · JPL
727 Nipponia 1912 NT 11/02/1912 Heidelberg A. Massinger 32 km MPC · JPL
728 Leonisis 1912 NU 16/02/1912 Vienna J. Palisa 5,9 km MPC · JPL
729 Watsonia 1912 OD 09/02/1912 Winchester J. H. Metcalf 50 km MPC · JPL
730 Athanasia 1912 OK 10/04/1912 Vienna J. Palisa 4,5 km MPC · JPL
731 Sorga 1912 OQ 15/04/1912 Heidelberg A. Massinger 35 km MPC · JPL
732 Tjilaki 1912 OR 15/04/1912 Heidelberg A. Massinger 30 km MPC · JPL
733 Mocia 1912 PF 16/09/1912 Heidelberg M. F. Wolf 98 km MPC · JPL
734 Benda 1912 PH 11/10/1912 Vienna J. Palisa 67 km MPC · JPL
735 Marghanna 1912 PY 09/12/1912 Heidelberg H. Vogt 68 km MPC · JPL
736 Harvard 1912 PZ 16/11/1912 Winchester J. H. Metcalf 17 km MPC · JPL
737 Arequipa 1912 QB 07/12/1912 Winchester J. H. Metcalf 48 km MPC · JPL
738 Alagasta 1913 QO 07/01/1913 Heidelberg F. Kaiser 63 km MPC · JPL
739 Mandeville 1913 QR 07/02/1913 Winchester J. H. Metcalf 105 km MPC · JPL
740 Cantabia 1913 QS 10/02/1913 Winchester J. H. Metcalf 91 km MPC · JPL
741 Botolphia 1913 QT 10/02/1913 Winchester J. H. Metcalf 30 km MPC · JPL
742 Edisona 1913 QU 23/02/1913 Heidelberg F. Kaiser 47 km MPC · JPL
743 Eugenisis 1913 QV 25/02/1913 Heidelberg F. Kaiser 51 km MPC · JPL
744 Aguntina 1913 QW 26/02/1913 Vienna J. Rheden 59 km MPC · JPL
745 Mauritia 1913 QX 01/03/1913 Heidelberg F. Kaiser 25 km MPC · JPL
746 Marlu 1913 QY 01/03/1913 Heidelberg F. Kaiser 74 km MPC · JPL
747 Winchester 1913 QZ 07/03/1913 Winchester J. H. Metcalf 172 km MPC · JPL
748 Simeïsa 1913 RD 14/03/1913 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 104 km MPC · JPL
749 Malzovia 1913 RF 05/04/1913 Crimea-Simeis S. Belyavskyj 11 km MPC · JPL
750 Oskar 1913 RG 28/04/1913 Vienna J. Palisa 23 km MPC · JPL
751 Faïna 1913 RK 28/04/1913 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 114 km MPC · JPL
752 Sulamitis 1913 RL 30/04/1913 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 60 km MPC · JPL
753 Tiflis 1913 RM 30/04/1913 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 21 km MPC · JPL
754 Malabar 1906 UT 22/08/1906 Heidelberg A. Kopff 95 km MPC · JPL
755 Quintilla 1908 CZ 06/04/1908 Taunton J. H. Metcalf 41 km MPC · JPL
756 Lilliana 1908 DC 26/04/1908 Taunton J. H. Metcalf 65 km MPC · JPL
757 Portlandia 1908 EJ 30/09/1908 Taunton J. H. Metcalf 33 km MPC · JPL
758 Mancunia 1912 PE 18/05/1912 Johannesburg H. E. Wood 89 km MPC · JPL
759 Vinifera 1913 SJ 26/08/1913 Heidelberg F. Kaiser 53 km MPC · JPL
760 Massinga 1913 SL 28/08/1913 Heidelberg F. Kaiser 71 km MPC · JPL
761 Brendelia 1913 SO 08/09/1913 Heidelberg F. Kaiser 21 km MPC · JPL
762 Pulcova 1913 SQ 03/09/1913 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 147 km MPC · JPL
763 Cupido 1913 ST 25/09/1913 Heidelberg F. Kaiser 7,0 km MPC · JPL
764 Gedania 1913 SU 16/09/1913 Heidelberg F. Kaiser 58 km MPC · JPL
765 Mattiaca 1913 SV 16/09/1913 Heidelberg F. Kaiser 8,0 km MPC · JPL
766 Moguntia 1913 SW 29/09/1913 Heidelberg F. Kaiser 41 km MPC · JPL
767 Bondia 1913 SX 23/09/1913 Winchester J. H. Metcalf 43 km MPC · JPL
768 Struveana 1913 SZ 04/10/1913 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 33 km MPC · JPL
769 Tatjana 1913 TA 06/10/1913 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 97 km MPC · JPL
770 Bali 1913 TE 31/10/1913 Heidelberg A. Massinger 16 km MPC · JPL
771 Libera 1913 TO 21/11/1913 Vienna J. Rheden 29 km MPC · JPL
772 Tanete 1913 TR 19/12/1913 Heidelberg A. Massinger 126 km MPC · JPL
773 Irmintraud 1913 TV 22/12/1913 Heidelberg F. Kaiser 92 km MPC · JPL
774 Armor 1913 TW 19/12/1913 Paris C. le Morvan 50 km MPC · JPL
775 Lumière 1914 TX 06/01/1914 Nice J. Lagrula 32 km MPC · JPL
776 Berbericia 1914 TY 24/01/1914 Heidelberg A. Massinger 152 km MPC · JPL
777 Gutemberga 1914 TZ 24/01/1914 Heidelberg F. Kaiser 72 km MPC · JPL
778 Theobalda 1914 UA 25/01/1914 Heidelberg F. Kaiser 55 km MPC · JPL
779 Nina 1914 UB 25/01/1914 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 81 km MPC · JPL
780 Armenia 1914 UC 25/01/1914 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 126 km MPC · JPL
781 Kartvelia 1914 UF 25/01/1914 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 73 km MPC · JPL
782 Montefiore 1914 UK 18/03/1914 Vienna J. Palisa 14 km MPC · JPL
783 Nora 1914 UL 18/03/1914 Vienna J. Palisa 39 km MPC · JPL
784 Pickeringia 1914 UM 20/03/1914 Winchester J. H. Metcalf 76 km MPC · JPL
785 Zwetana 1914 UN 30/03/1914 Heidelberg A. Massinger 49 km MPC · JPL
786 Bredichina 1914 UO 20/04/1914 Heidelberg F. Kaiser 108 km MPC · JPL
787 Moskva 1914 UQ 20/04/1914 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 28 km MPC · JPL
788 Hohensteina 1914 UR 28/04/1914 Heidelberg F. Kaiser 111 km MPC · JPL
789 Lena 1914 UU 24/06/1914 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 22 km MPC · JPL
790 Pretoria 1912 NW 16/01/1912 Johannesburg H. E. Wood 170 km MPC · JPL
791 Ani 1914 UV 29/06/1914 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 117 km MPC · JPL
792 Metcalfia 1907 ZC 20/03/1907 Taunton J. H. Metcalf 62 km MPC · JPL
793 Arizona 1907 ZD 09/04/1907 Flagstaff P. Lowell 27 km MPC · JPL
794 Irenaea 1914 VB 27/08/1914 Vienna J. Palisa 36 km MPC · JPL
795 Fini 1914 VE 16/09/1914 Vienna J. Palisa 85 km MPC · JPL
796 Sarita 1914 VH 15/10/1914 Heidelberg K. Reinmuth 44 km MPC · JPL
797 Montana 1914 VR 17/11/1914 Hamburg-Bergedorf H. Thiele 21 km MPC · JPL
798 Ruth 1914 VT 21/11/1914 Heidelberg M. F. Wolf 43 km MPC · JPL
799 Gudula 1915 WO 09/03/1915 Heidelberg K. Reinmuth 47 km MPC · JPL
800 Kressmannia 1915 WP 20/03/1915 Heidelberg M. F. Wolf 15 km MPC · JPL