Danh sách tiểu hành tinh/377701–377800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
377701 2005 WU19 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
377702 2005 WC22 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
377703 2005 WW24 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
377704 2005 WZ32 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
377705 2005 WG33 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
377706 2005 WD44 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
377707 2005 WN54 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
377708 2005 WW56 29/11/2005 Junk Bond D. Healy 1,0 km MPC · JPL
377709 2005 WL76 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
377710 2005 WL82 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
377711 2005 WP88 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
377712 2005 WU96 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
377713 2005 WE99 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
377714 2005 WK101 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
377715 2005 WV101 29/11/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
377716 2005 WU109 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
377717 2005 WD111 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
377718 2005 WE120 29/11/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
377719 2005 WB122 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
377720 2005 WD129 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
377721 2005 WS143 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
377722 2005 WC148 26/11/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
377723 2005 WJ150 28/11/2005 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
377724 2005 WZ162 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
377725 2005 WL177 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
377726 2005 WR179 21/11/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
377727 2005 WR180 22/11/2005 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
377728 2005 WQ183 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
377729 2005 WQ211 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
377730 2005 XF1 02/12/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
377731 2005 XR3 01/12/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
377732 2005 XJ8 04/12/2005 Catalina CSS APO 990 m MPC · JPL
377733 2005 XQ15 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
377734 2005 XB20 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
377735 2005 XH21 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
377736 2005 XX21 02/12/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
377737 2005 XZ25 04/12/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
377738 2005 XW28 02/12/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
377739 2005 XB33 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
377740 2005 XY36 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
377741 2005 XZ52 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
377742 2005 XG61 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
377743 2005 XF62 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
377744 2005 XM68 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
377745 2005 XY77 10/12/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
377746 2005 XV81 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
377747 2005 XN105 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,1 km MPC · JPL
377748 2005 XA118 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
377749 2005 YV5 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
377750 2005 YA13 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
377751 2005 YT14 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
377752 2005 YG15 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
377753 2005 YM15 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
377754 2005 YQ16 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
377755 2005 YG25 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
377756 2005 YX32 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
377757 2005 YL33 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
377758 2005 YT47 26/12/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
377759 2005 YF48 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
377760 2005 YN55 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
377761 2005 YO60 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
377762 2005 YQ60 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
377763 2005 YH70 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
377764 2005 YK79 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
377765 2005 YH87 21/12/2005 Junk Bond D. Healy 1,4 km MPC · JPL
377766 2005 YK114 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
377767 2005 YX118 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
377768 2005 YC124 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
377769 2005 YN129 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
377770 2005 YQ130 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
377771 2005 YR135 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
377772 2005 YV160 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
377773 2005 YO168 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
377774 2005 YO171 07/12/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
377775 2005 YR178 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
377776 2005 YG185 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
377777 2005 YA186 06/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
377778 2005 YS200 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
377779 2005 YG211 25/12/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
377780 2005 YQ218 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
377781 2005 YU224 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
377782 2005 YD228 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
377783 2005 YC251 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
377784 2005 YL263 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
377785 2005 YL271 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
377786 2005 YD272 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
377787 2005 YK287 30/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
377788 2006 AB1 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
377789 2006 AV11 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
377790 2006 AF15 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
377791 2006 AW20 05/01/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
377792 2006 AY21 05/01/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
377793 2006 AY23 04/01/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
377794 2006 AM25 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
377795 2006 AM27 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
377796 2006 AW32 05/01/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
377797 2006 AQ35 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
377798 2006 AP42 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
377799 2006 AJ55 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
377800 2006 AZ57 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL