Danh sách tiểu hành tinh/362501–362600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
362501 2010 TP50 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
362502 2010 TX59 18/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
362503 2010 TL66 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
362504 2010 TA74 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
362505 2010 TM75 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
362506 2010 TQ77 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
362507 2010 TA79 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
362508 2010 TW79 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
362509 2010 TV81 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
362510 2010 TN84 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
362511 2010 TP84 08/08/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
362512 2010 TU84 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
362513 2010 TY84 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
362514 2010 TH85 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
362515 2010 TQ86 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
362516 2010 TB88 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
362517 2010 TR90 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
362518 2010 TT94 12/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
362519 2010 TO104 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
362520 2010 TP104 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
362521 2010 TQ112 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
362522 2010 TT112 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
362523 2010 TN116 29/07/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
362524 2010 TL140 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
362525 2010 TT151 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
362526 2010 TO153 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
362527 2010 TY158 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
362528 2010 TA188 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
362529 2010 UW5 25/07/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
362530 2010 UY9 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
362531 2010 UP10 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
362532 2010 UT13 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
362533 2010 UY17 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
362534 2010 UW18 20/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
362535 2010 UC20 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
362536 2010 UW23 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
362537 2010 UR32 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
362538 2010 UY34 04/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
362539 2010 UV40 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
362540 2010 UR43 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
362541 2010 UU43 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
362542 2010 UG44 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
362543 2010 UM44 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
362544 2010 UV52 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
362545 2010 UK54 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
362546 2010 UW59 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
362547 2010 UZ59 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
362548 2010 UK60 16/08/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
362549 2010 UD64 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
362550 2010 UJ66 01/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
362551 2010 UX71 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
362552 2010 UU93 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
362553 2010 UH100 09/10/2010 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
362554 2010 VZ1 30/11/2005 Junk Bond D. Healy 3,1 km MPC · JPL
362555 2010 VU14 11/08/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
362556 2010 VT24 11/10/2010 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
362557 2010 VU31 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
362558 2010 VP38 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
362559 2010 VK41 13/10/2010 Antares R. Holmes, T. Vorobjov 3,1 km MPC · JPL
362560 2010 VQ46 14/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
362561 2010 VJ53 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
362562 2010 VQ60 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
362563 2010 VG69 07/11/2002 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
362564 2010 VZ69 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
362565 2010 VX70 06/08/2010 WISE WISE 5,9 km MPC · JPL
362566 2010 VK72 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
362567 2010 VS77 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
362568 2010 VP78 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
362569 2010 VK85 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
362570 2010 VW86 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
362571 2010 VL88 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
362572 2010 VZ90 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
362573 2010 VL102 04/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
362574 2010 VH103 12/03/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
362575 2010 VP105 12/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
362576 2010 VT115 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
362577 2010 VH116 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
362578 2010 VX116 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
362579 2010 VO120 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
362580 2010 VS120 26/11/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
362581 2010 VW131 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
362582 2010 VJ138 10/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
362583 2010 VE163 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
362584 2010 VK168 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
362585 2010 VO173 12/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
362586 2010 VZ173 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
362587 2010 VO174 16/02/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
362588 2010 VN175 17/06/1996 Lime Creek R. Linderholm 1,5 km MPC · JPL
362589 2010 VX181 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
362590 2010 VN182 07/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
362591 2010 VT194 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
362592 2010 VA205 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
362593 2010 VJ205 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
362594 2010 VS207 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
362595 2010 VA211 07/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
362596 2010 VC217 01/09/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
362597 2010 WG7 24/08/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
362598 2010 WM21 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
362599 2010 WE35 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
362600 2010 WG47 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL