Danh sách tiểu hành tinh/361301–361400

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
361301 2006 TF91 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
361302 2006 TZ100 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
361303 2006 TB104 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
361304 2006 TV108 12/10/2006 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
361305 2006 TH121 12/10/2006 Apache Point A. C. Becker 1,9 km MPC · JPL
361306 2006 TM122 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
361307 2006 TW123 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
361308 2006 UV 16/10/2006 Altschwendt W. Ries 780 m MPC · JPL
361309 2006 UW4 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
361310 2006 UO5 16/10/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
361311 2006 UT6 16/10/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
361312 2006 UG10 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
361313 2006 UX17 16/10/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
361314 2006 UZ19 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
361315 2006 UJ25 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
361316 2006 UH28 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
361317 2006 UC31 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
361318 2006 UU31 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
361319 2006 UG34 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
361320 2006 UL35 30/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
361321 2006 UU35 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
361322 2006 UR38 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
361323 2006 UK42 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
361324 2006 UU42 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
361325 2006 UE50 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
361326 2006 UL52 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
361327 2006 UX57 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
361328 2006 UK59 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
361329 2006 UU61 17/10/2006 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,4 km MPC · JPL
361330 2006 UJ65 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
361331 2006 UC66 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
361332 2006 UJ72 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
361333 2006 UJ79 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
361334 2006 UZ85 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
361335 2006 UY90 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
361336 2006 UK93 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
361337 2006 UG95 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
361338 2006 UA96 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
361339 2006 UT100 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
361340 2006 UT112 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
361341 2006 UC124 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
361342 2006 UO127 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
361343 2006 UF133 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
361344 2006 UQ134 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
361345 2006 UA135 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
361346 2006 UK154 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
361347 2006 UJ157 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
361348 2006 UW168 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
361349 2006 UW184 24/10/2006 Kitami K. Endate 2,4 km MPC · JPL
361350 2006 UQ187 19/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
361351 2006 UY197 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
361352 2006 UH200 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
361353 2006 UB204 22/10/2006 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
361354 2006 UX211 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
361355 2006 UZ211 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
361356 2006 UX217 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
361357 2006 UN218 30/10/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,8 km MPC · JPL
361358 2006 US219 16/10/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
361359 2006 UZ223 19/10/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
361360 2006 UX225 20/10/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
361361 2006 UA238 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
361362 2006 UE247 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
361363 2006 UX259 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
361364 2006 UJ260 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
361365 2006 UR263 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
361366 2006 UD264 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
361367 2006 UC271 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
361368 2006 UF275 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
361369 2006 UB276 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
361370 2006 UL281 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
361371 2006 UP299 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,6 km MPC · JPL
361372 2006 UL318 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 2,5 km MPC · JPL
361373 2006 UY332 21/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
361374 2006 UY338 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
361375 2006 VN3 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
361376 2006 VU20 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
361377 2006 VN23 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
361378 2006 VY26 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
361379 2006 VK38 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
361380 2006 VF39 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
361381 2006 VA49 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
361382 2006 VS51 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
361383 2006 VY53 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
361384 2006 VL56 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
361385 2006 VT60 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
361386 2006 VO70 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
361387 2006 VN72 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
361388 2006 VD85 13/11/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
361389 2006 VX91 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
361390 2006 VY103 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
361391 2006 VL105 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
361392 2006 VF119 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
361393 2006 VQ121 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
361394 2006 VX126 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
361395 2006 VM140 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
361396 2006 VC142 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
361397 2006 WL21 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
361398 2006 WM27 17/11/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
361399 2006 WO31 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
361400 2006 WZ31 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL