Danh sách tiểu hành tinh/336801–336900

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
336801 2011 CL91 28/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
336802 2011 CK93 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
336803 2011 CH111 31/07/2005 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
336804 2011 DR2 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
336805 2011 DV2 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
336806 2011 DE8 28/09/2008 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
336807 2011 DS8 22/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
336808 2011 DA10 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
336809 2011 DP14 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
336810 2011 DS18 15/03/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
336811 2011 DL21 23/08/2001 Pic du Midi Pic du Midi Obs. 1,1 km MPC · JPL
336812 2011 DN21 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
336813 2011 DW24 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
336814 2011 DA42 14/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
336815 2011 EW 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
336816 2011 ED5 04/08/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
336817 2011 EY10 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
336818 2011 EH19 20/03/1999 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
336819 2011 EW25 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
336820 2011 EZ25 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
336821 2011 EP35 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
336822 2011 EZ37 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
336823 2011 EH40 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
336824 2011 EU41 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
336825 2011 EY43 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
336826 2011 EJ54 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
336827 2011 EP54 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
336828 2011 EO66 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
336829 2011 EH69 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
336830 2011 EF74 19/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
336831 2011 EG77 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
336832 2011 EL78 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
336833 2011 FZ 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
336834 2011 FC1 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
336835 2011 FH2 05/04/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
336836 2011 FJ6 13/05/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
336837 2011 FD8 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
336838 2011 FR11 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
336839 2011 FT16 15/02/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
336840 2011 FU17 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
336841 2011 FH24 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
336842 2011 FM27 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
336843 2011 FV28 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
336844 2011 FA30 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
336845 2011 FL32 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
336846 2011 FC34 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
336847 2011 FO37 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
336848 2011 FL46 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
336849 2011 FK47 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
336850 2011 FB48 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
336851 2011 FQ50 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
336852 2011 FL51 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 720 m MPC · JPL
336853 2011 FN51 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
336854 2011 FB53 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
336855 2011 FU55 06/09/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
336856 2011 FE56 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
336857 2011 FZ82 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
336858 2011 FB97 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
336859 2011 FN103 24/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
336860 2011 FN129 31/08/2008 Moletai K. Černis 1,4 km MPC · JPL
336861 2011 FP129 07/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
336862 2011 FY134 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
336863 2011 FV140 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
336864 2011 FA142 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
336865 2011 FW144 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
336866 2011 FG145 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
336867 2011 FN146 01/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
336868 2011 FV146 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
336869 2011 FP151 01/02/2005 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
336870 2011 FQ151 15/07/2007 Siding Spring SSS 6,3 km MPC · JPL
336871 2011 FK152 08/01/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
336872 2011 FL152 01/03/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
336873 2011 GE4 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
336874 2011 GA28 20/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
336875 2011 GP40 05/05/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
336876 2011 GQ41 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
336877 2011 GT41 16/05/2007 XuYi PMO NEO 2,9 km MPC · JPL
336878 2011 GL46 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,7 km MPC · JPL
336879 2011 GP47 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
336880 2011 GS49 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
336881 2011 GX49 06/04/2005 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
336882 2011 GN53 25/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
336883 2011 GO53 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
336884 2011 GF55 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
336885 2011 GT55 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
336886 2011 GQ57 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
336887 2011 GU57 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
336888 2011 GY57 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
336889 2011 GE59 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
336890 2011 GA60 04/04/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
336891 2011 GX60 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
336892 2011 GS62 23/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
336893 2011 GW62 09/02/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
336894 2011 GZ63 10/03/2002 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 2,1 km MPC · JPL
336895 2011 GG66 16/07/2004 Cerro Tololo M. W. Buie 1,6 km MPC · JPL
336896 2011 GE70 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
336897 2011 GY76 09/11/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
336898 2011 GW77 07/02/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
336899 2011 GO82 29/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
336900 2011 GE84 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL