Danh sách tiểu hành tinh/307201–307300

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
307201 2002 FO12 16/03/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
307202 2002 FO14 16/03/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
307203 2002 FB15 16/03/2002 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
307204 2002 FC16 16/03/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
307205 2002 FQ27 20/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
307206 2002 FV35 21/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
307207 2002 FA41 21/03/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
307208 2002 GZ2 05/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
307209 2002 GN6 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
307210 2002 GT7 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
307211 2002 GS12 14/04/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
307212 2002 GN43 04/04/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
307213 2002 GV43 04/04/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
307214 2002 GK47 04/04/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
307215 2002 GM66 08/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
307216 2002 GR71 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
307217 2002 GC73 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
307218 2002 GR74 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
307219 2002 GN80 10/04/2002 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
307220 2002 GH85 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
307221 2002 GS88 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
307222 2002 GB92 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
307223 2002 GU99 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
307224 2002 GZ104 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
307225 2002 GX108 11/04/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
307226 2002 GN109 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
307227 2002 GE123 10/04/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
307228 2002 GP146 13/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
307229 2002 GO149 14/04/2002 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
307230 2002 GS162 14/04/2002 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
307231 2002 GV173 10/04/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
307232 2002 GS185 09/04/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
307233 2002 HR4 16/04/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
307234 2002 HA8 20/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
307235 2002 HZ9 17/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
307236 2002 JK2 04/05/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
307237 2002 JR6 06/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
307238 2002 JO29 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
307239 2002 JT63 09/05/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
307240 2002 JU67 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
307241 2002 JP89 11/05/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
307242 2002 JF92 11/05/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
307243 2002 JU100 15/05/2002 Nogales Tenagra II Obs. 750 m MPC · JPL
307244 2002 JU122 06/05/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
307245 2002 JK125 07/05/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
307246 2002 JU126 07/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
307247 2002 JO150 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
307248 2002 JP150 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
307249 2002 JC151 05/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
307250 2002 KW8 29/05/2002 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL
307251 2002 KW14 17/05/2002 Palomar C. Trujillo, M. E. Brown 336 km MPC · JPL
307252 2002 LR1 02/06/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
307253 2002 LU32 03/06/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
307254 2002 LM46 11/06/2002 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
307255 2002 LS55 14/06/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
307256 2002 LH56 15/06/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
307257 2002 LP62 13/06/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
307258 2002 LJ64 19/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
307259 2002 MN1 19/06/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
307260 2002 MW2 24/06/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
307261 2002 MS4 18/06/2002 Palomar C. Trujillo, M. E. Brown cubewano ( 844 km MPC · JPL
307262 2002 NN22 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
307263 2002 NT26 09/07/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
307264 2002 NX42 15/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
307265 2002 NC48 14/07/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
307266 2002 NR49 14/07/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
307267 2002 NX51 14/07/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
307268 2002 NQ53 14/07/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
307269 2002 NY60 04/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
307270 2002 NQ63 08/07/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
307271 2002 NH68 12/07/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
307272 2002 NL70 09/07/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
307273 2002 NW76 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
307274 2002 OX17 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
307275 2002 OD23 20/07/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
307276 2002 PJ15 06/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
307277 2002 PW23 06/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
307278 2002 PE54 08/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
307279 2002 PJ55 09/08/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
307280 2002 PB61 11/08/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
307281 2002 PG62 08/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
307282 2002 PF72 12/08/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
307283 2002 PN73 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
307284 2002 PJ81 13/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
307285 2002 PX81 09/08/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
307286 2002 PA96 14/08/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
307287 2002 PK99 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
307288 2002 PW99 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
307289 2002 PK102 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
307290 2002 PE134 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
307291 2002 PF139 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
307292 2002 PM167 08/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
307293 2002 PK174 15/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
307294 2002 PP177 08/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
307295 2002 PR189 08/08/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
307296 2002 PO197 02/02/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
307297 2002 QF3 16/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
307298 2002 QV6 16/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
307299 2002 QJ11 26/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
307300 2002 QH13 26/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL