Danh sách tiểu hành tinh/3001–3100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
3001 Michelangelo 1982 BC1 24/01/1982 Anderson Mesa E. Bowell 7,6 km MPC · JPL
3002 Delasalle 1982 FB3 20/03/1982 La Silla H. Debehogne 6,3 km MPC · JPL
3003 Konček 1983 YH 28/12/1983 Kleť A. Mrkos 19 km MPC · JPL
3004 Knud 1976 DD 27/02/1976 La Silla R. M. West 2,8 km MPC · JPL
3005 Pervictoralex 1979 QK2 22/08/1979 La Silla C.-I. Lagerkvist 4,8 km MPC · JPL
3006 Livadia 1979 SF11 24/09/1979 Nauchnij N. S. Chernykh 8,3 km MPC · JPL
3007 Reaves 1979 UC 17/10/1979 Anderson Mesa E. Bowell 11 km MPC · JPL
3008 Nojiri 1938 WA 17/11/1938 Heidelberg K. Reinmuth 17 km MPC · JPL
3009 Coventry 1973 SM2 22/09/1973 Nauchnij N. S. Chernykh 3,8 km MPC · JPL
3010 Ushakov 1978 SB5 27/09/1978 Nauchnij L. I. Chernykh 14 km MPC · JPL
3011 Chongqing 1978 WM14 16/11/1978 Nanking Purple Mountain Obs. 12 km MPC · JPL
3012 Minsk 1979 QU9 27/08/1979 Nauchnij N. S. Chernykh 21 km MPC · JPL
3013 Dobrovoleva 1979 SD7 23/09/1979 Nauchnij N. S. Chernykh 11 km MPC · JPL
3014 Huangsushu 1979 TM 11/10/1979 Nanking Purple Mountain Obs. 6,9 km MPC · JPL
3015 Candy 1980 VN 09/11/1980 Anderson Mesa E. Bowell 25 km MPC · JPL
3016 Meuse 1981 EK 01/03/1981 La Silla H. Debehogne, G. DeSanctis 9,9 km MPC · JPL
3017 Petrovič 1981 UL 25/10/1981 Kleť A. Mrkos 13 km MPC · JPL
3018 Godiva 1982 KM 21/05/1982 Anderson Mesa E. Bowell 8,2 km MPC · JPL
3019 Kulin 1940 AC 07/01/1940 Konkoly G. Kulin 12 km MPC · JPL
3020 Naudts 1949 PR 02/08/1949 Heidelberg K. Reinmuth 12 km MPC · JPL
3021 Lucubratio 1967 CB 06/02/1967 Zimmerwald P. Wild 24 km MPC · JPL
3022 Dobermann 1980 SH 16/09/1980 Kleť Z. Vávrová 4,5 km MPC · JPL
3023 Heard 1981 JS 05/05/1981 Anderson Mesa E. Bowell 5,0 km MPC · JPL
3024 Hainan 1981 UW9 23/10/1981 Nanking Purple Mountain Obs. 37 km MPC · JPL
3025 Higson 1982 QR 20/08/1982 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 46 km MPC · JPL
3026 Sarastro 1977 TA1 12/10/1977 Zimmerwald P. Wild 16 km MPC · JPL
3027 Shavarsh 1978 PQ2 08/08/1978 Nauchnij N. S. Chernykh 13 km MPC · JPL
3028 Zhangguoxi 1978 TA2 09/10/1978 Nanking Purple Mountain Obs. 26 km MPC · JPL
3029 Sanders 1981 EA8 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,0 km MPC · JPL
3030 Vehrenberg 1981 EH16 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,3 km MPC · JPL
3031 Houston 1984 CX 08/02/1984 Anderson Mesa E. Bowell 6,4 km MPC · JPL
3032 Evans 1984 CA1 08/02/1984 Anderson Mesa E. Bowell 14 km MPC · JPL
3033 Holbaek 1984 EJ 05/03/1984 Brorfelde K. Augustesen, P. Jensen, H. J. Fogh Olsen 8,4 km MPC · JPL
3034 Climenhaga A917 SE 24/09/1917 Heidelberg M. F. Wolf 8,6 km MPC · JPL
3035 Chambers A924 EJ 07/03/1924 Heidelberg K. Reinmuth 14 km MPC · JPL
3036 Krat 1937 TO 11/10/1937 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 43 km MPC · JPL
3037 Alku 1944 BA 17/01/1944 Turku Y. Väisälä 30 km MPC · JPL
3038 Bernes 1978 QB3 31/08/1978 Nauchnij N. S. Chernykh 3,6 km MPC · JPL
3039 Yangel 1978 SP2 16/09/1978 Nauchnij L. V. Zhuravleva 9,4 km MPC · JPL
3040 Kozai 1979 BA 23/01/1979 Cerro Tololo W. Liller 3,4 km MPC · JPL
3041 Webb 1980 GD 15/04/1980 Anderson Mesa E. Bowell 8,2 km MPC · JPL
3042 Zelinsky 1981 EF10 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,0 km MPC · JPL
3043 San Diego 1982 SA 20/09/1982 Palomar E. F. Helin 5,0 km MPC · JPL
3044 Saltykov 1983 RE3 02/09/1983 Nauchnij N. V. Metlova, N. E. Kuročkin 25 km MPC · JPL
3045 Alois 1984 AW 08/01/1984 Anderson Mesa J. Wagner 27 km MPC · JPL
3046 Molière 4120 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 21 km MPC · JPL
3047 Goethe 6091 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
3048 Guangzhou 1964 TH1 08/10/1964 Nanking Purple Mountain Obs. 6,3 km MPC · JPL
3049 Kuzbass 1968 FH 28/03/1968 Nauchnij T. M. Smirnova 20 km MPC · JPL
3050 Carrera 1972 NW 13/07/1972 Cerro El Roble C. Torres 4,7 km MPC · JPL
3051 Nantong 1974 YP 19/12/1974 Nanking Purple Mountain Obs. 16 km MPC · JPL
3052 Herzen 1976 YJ3 16/12/1976 Nauchnij L. I. Chernykh 11 km MPC · JPL
3053 Dresden 1977 QS 18/08/1977 Nauchnij N. S. Chernykh 3,5 km MPC · JPL
3054 Strugatskia 1977 RE7 11/09/1977 Nauchnij N. S. Chernykh 27 km MPC · JPL
3055 Annapavlova 1978 TR3 04/10/1978 Nauchnij T. M. Smirnova 9,4 km MPC · JPL
3056 INAG 1978 VD1 01/11/1978 Caussols K. Tomita 5,2 km MPC · JPL
3057 Mälaren 1981 EG 09/03/1981 Anderson Mesa E. Bowell 5,9 km MPC · JPL
3058 Delmary 1981 EO17 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,1 km MPC · JPL
3059 Pryor 1981 EF23 03/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,2 km MPC · JPL
3060 Delcano 1982 RD1 12/09/1982 Zimmerwald P. Wild 7,1 km MPC · JPL
3061 Cook 1982 UB1 21/10/1982 Anderson Mesa E. Bowell 23 km MPC · JPL
3062 Wren 1982 XC 14/12/1982 Anderson Mesa E. Bowell 23 km MPC · JPL
3063 Makhaon 1983 PV 04/08/1983 Nauchnij L. G. Karachkina 112 km MPC · JPL
3064 Zimmer 1984 BB1 28/01/1984 Anderson Mesa E. Bowell 13 km MPC · JPL
3065 Sarahill 1984 CV 08/02/1984 Anderson Mesa E. Bowell 19 km MPC · JPL
3066 McFadden 1984 EO 01/03/1984 Anderson Mesa E. Bowell 14 km MPC · JPL
3067 Akhmatova 1982 TE2 14/10/1982 Nauchnij L. V. Zhuravleva, L. G. Karachkina 6,3 km MPC · JPL
3068 Khanina 1982 YJ1 23/12/1982 Nauchnij L. G. Karachkina 6,5 km MPC · JPL
3069 Heyrovský 1982 UG2 16/10/1982 Kleť Z. Vávrová 4,7 km MPC · JPL
3070 Aitken 1949 GK 04/04/1949 Brooklyn Indiana University 5,2 km MPC · JPL
3071 Nesterov 1973 FT1 28/03/1973 Nauchnij T. M. Smirnova 20 km MPC · JPL
3072 Vilnius 1978 RS1 05/09/1978 Nauchnij N. S. Chernykh 4,3 km MPC · JPL
3073 Kursk 1979 SW11 24/09/1979 Nauchnij N. S. Chernykh 4,6 km MPC · JPL
3074 Popov 1979 YE9 24/12/1979 Nauchnij L. V. Zhuravleva 9,9 km MPC · JPL
3075 Bornmann 1981 EY15 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,5 km MPC · JPL
3076 Garber 1982 RB1 13/09/1982 Harvard Observatory Oak Ridge Observatory 4,9 km MPC · JPL
3077 Henderson 1982 SK 22/09/1982 Anderson Mesa E. Bowell 5,2 km MPC · JPL
3078 Horrocks 1984 FG 31/03/1984 Anderson Mesa E. Bowell 28 km MPC · JPL
3079 Schiller 2578 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
3080 Moisseiev 1935 TE 03/10/1935 Crimea-Simeis P. F. Shajn 13 km MPC · JPL
3081 Martinůboh 1971 UP 16/10/1971 Hamburg-Bergedorf L. Kohoutek 5,4 km MPC · JPL
3082 Dzhalil 1972 KE 17/05/1972 Nauchnij T. M. Smirnova 18 km MPC · JPL
3083 OAFA 1974 MH 17/06/1974 El Leoncito Félix Aguilar Obs. 3,6 km MPC · JPL
3084 Kondratyuk 1977 QB1 19/08/1977 Nauchnij N. S. Chernykh 5,7 km MPC · JPL
3085 Donna 1980 DA 18/02/1980 Harvard Observatory Harvard Obs. 7,0 km MPC · JPL
3086 Kalbaugh 1980 XE 04/12/1980 Anderson Mesa E. Bowell 4,7 km MPC · JPL
3087 Beatrice Tinsley 1981 QJ1 30/08/1981 Lake Tekapo A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin 6,6 km MPC · JPL
3088 Jinxiuzhonghua 1981 UX9 24/10/1981 Nanking Purple Mountain Obs. 17 km MPC · JPL
3089 Oujianquan 1981 XK2 03/12/1981 Nanking Purple Mountain Obs. 36 km MPC · JPL
3090 Tjossem 1982 AN 04/01/1982 Palomar J. Gibson 14 km MPC · JPL
3091 van den Heuvel 6081 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
3092 Herodotus 6550 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 30 km MPC · JPL
3093 Bergholz 1971 MG 28/06/1971 Nauchnij T. M. Smirnova 13 km MPC · JPL
3094 Chukokkala 1979 FE2 23/03/1979 Nauchnij N. S. Chernykh 23 km MPC · JPL
3095 Omarkhayyam 1980 RT2 08/09/1980 Nauchnij L. V. Zhuravleva 30 km MPC · JPL
3096 Bezruč 1981 QC1 28/08/1981 Kleť Z. Vávrová 17 km MPC · JPL
3097 Tacitus 2011 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 21 km MPC · JPL
3098 van Sprang 4579 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
3099 Hergenrother 1940 GF 03/04/1940 Turku Y. Väisälä 15 km MPC · JPL
3100 Zimmerman 1977 EQ1 13/03/1977 Nauchnij N. S. Chernykh 5,3 km MPC · JPL