Danh sách tiểu hành tinh/238901–239000

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
238901 2005 YP172 23/12/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
238902 2005 YO184 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
238903 2005 YA185 27/12/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
238904 2005 YH187 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
238905 2005 YE192 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
238906 2005 YA193 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
238907 2005 YD205 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
238908 2005 YT227 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
238909 2005 YH269 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
238910 2005 YN269 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
238911 2006 AJ6 03/01/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
238912 2006 AB9 02/01/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
238913 2006 AE9 03/01/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
238914 2006 AR12 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
238915 2006 AA15 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
238916 2006 AE16 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
238917 2006 AR24 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
238918 2006 AW26 05/01/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
238919 2006 AD29 06/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
238920 2006 AJ37 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
238921 2006 AQ37 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
238922 2006 AR41 05/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
238923 2006 AG43 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
238924 2006 AN57 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
238925 2006 AQ59 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
238926 2006 AT76 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
238927 2006 AX82 10/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
238928 2006 AQ83 05/01/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
238929 2006 AZ83 05/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
238930 2006 AY84 06/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
238931 2006 AZ85 12/01/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
238932 2006 AF90 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
238933 2006 AP96 07/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
238934 2006 AU100 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
238935 2006 AW100 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
238936 2006 BE6 20/01/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
238937 2006 BY6 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
238938 2006 BH11 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
238939 2006 BJ13 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
238940 2006 BC17 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
238941 2006 BJ17 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
238942 2006 BU17 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
238943 2006 BV19 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
238944 2006 BD24 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
238945 2006 BT25 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
238946 2006 BE26 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
238947 2006 BT33 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
238948 2006 BA38 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
238949 2006 BL43 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
238950 2006 BD44 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
238951 2006 BW53 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
238952 2006 BS60 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
238953 2006 BG68 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
238954 2006 BJ80 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
238955 2006 BC81 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
238956 2006 BD83 24/01/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
238957 2006 BB90 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
238958 2006 BF94 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
238959 2006 BK94 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
238960 2006 BS100 30/01/2006 Marly Naef Obs. 1,6 km MPC · JPL
238961 2006 BC102 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
238962 2006 BB103 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
238963 2006 BJ115 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
238964 2006 BJ117 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
238965 2006 BK125 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
238966 2006 BB127 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
238967 2006 BN130 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
238968 2006 BH142 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
238969 2006 BE148 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
238970 2006 BU151 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
238971 2006 BK154 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
238972 2006 BN154 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
238973 2006 BW156 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
238974 2006 BN157 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
238975 2006 BE163 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
238976 2006 BX164 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
238977 2006 BL180 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
238978 2006 BO189 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
238979 2006 BT189 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
238980 2006 BL195 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
238981 2006 BZ205 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
238982 2006 BG208 31/01/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
238983 2006 BT211 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
238984 2006 BZ216 26/01/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
238985 2006 BY225 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
238986 2006 BS226 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
238987 2006 BO227 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
238988 2006 BV238 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
238989 2006 BD248 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
238990 2006 BH252 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
238991 2006 BB253 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
238992 2006 BH260 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
238993 2006 BK263 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
238994 2006 BF266 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
238995 2006 BK266 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
238996 2006 BO274 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
238997 2006 CQ7 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
238998 2006 CG36 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
238999 2006 CJ41 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
239000 2006 CB44 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also