Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/19101–19200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
19101 1981 EV6 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,0 km MPC · JPL
19102 1981 EH8 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,5 km MPC · JPL
19103 1981 ER11 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,5 km MPC · JPL
19104 1981 EY13 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,1 km MPC · JPL
19105 1981 EB15 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
19106 1981 EV15 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,7 km MPC · JPL
19107 1981 EU19 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,1 km MPC · JPL
19108 1981 EV21 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,0 km MPC · JPL
19109 1981 EZ23 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,8 km MPC · JPL
19110 1981 EF29 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 8,2 km MPC · JPL
19111 1981 EM29 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
19112 1981 EN31 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,5 km MPC · JPL
19113 1981 EB33 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,5 km MPC · JPL
19114 1981 EP37 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,0 km MPC · JPL
19115 1981 EM39 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,2 km MPC · JPL
19116 1981 EZ40 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,3 km MPC · JPL
19117 1981 EL41 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,1 km MPC · JPL
19118 1981 SD2 26/09/1981 Anderson Mesa N. G. Thomas 4,6 km MPC · JPL
19119 Dimpna 1981 SG3 27/09/1981 Nauchnij L. G. Karachkina 3,9 km MPC · JPL
19120 Doronina 1983 PM1 06/08/1983 Nauchnij L. G. Karachkina 6,9 km MPC · JPL
19121 1985 CY1 12/02/1985 La Silla H. Debehogne 7,8 km MPC · JPL
19122 Amandabosh 1985 VF1 07/11/1985 Anderson Mesa E. Bowell 4,4 km MPC · JPL
19123 Stephenlevine 1986 TP1 07/10/1986 Anderson Mesa E. Bowell 2,6 km MPC · JPL
19124 1986 TH3 04/10/1986 Kleť A. Mrkos 8,6 km MPC · JPL
19125 1987 CH 02/02/1987 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
19126 Ottohahn 1987 QW 22/08/1987 Tautenburg Observatory F. Börngen 4,3 km MPC · JPL
19127 Olegefremov 1987 QH10 26/08/1987 Nauchnij L. G. Karachkina 2,5 km MPC · JPL
19128 1987 YR1 17/12/1987 La Silla E. W. Elst, G. Pizarro 3,5 km MPC · JPL
19129 Loos 1988 AL1 10/01/1988 Kleť A. Mrkos 11 km MPC · JPL
19130 Tytgat 1988 CG2 11/02/1988 La Silla E. W. Elst 6,3 km MPC · JPL
19131 1988 CY3 13/02/1988 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
19132 Le Clézio 1988 CL4 13/02/1988 La Silla E. W. Elst 8,1 km MPC · JPL
19133 1988 PC2 07/08/1988 Kleť Z. Vávrová 7,0 km MPC · JPL
19134 1988 TQ1 15/10/1988 Gekko Y. Oshima 4,5 km MPC · JPL
19135 Takashionaka 1988 XQ 03/12/1988 Kitami K. Endate, K. Watanabe 5,0 km MPC · JPL
19136 Strassmann 1989 AZ6 10/01/1989 Tautenburg Observatory F. Börngen 3,9 km MPC · JPL
19137 Copiapó 1989 CP2 04/02/1989 La Silla E. W. Elst 4,6 km MPC · JPL
19138 1989 EJ1 10/03/1989 Toyota K. Suzuki, T. Furuta 3,7 km MPC · JPL
19139 Apian 1989 GJ8 06/04/1989 Tautenburg Observatory F. Börngen 5,6 km MPC · JPL
19140 Jansmit 1989 RJ2 02/09/1989 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 4,0 km MPC · JPL
19141 Poelkapelle 1989 SB4 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
19142 Langemarck 1989 SU4 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
19143 1989 SA10 26/09/1989 La Silla H. Debehogne 2,4 km MPC · JPL
19144 1989 UP1 28/10/1989 Kani Y. Mizuno, T. Furuta 5,3 km MPC · JPL
19145 1989 YC 25/12/1989 Chions J. M. Baur 7,9 km MPC · JPL
19146 1989 YY 30/12/1989 Siding Spring R. H. McNaught 2,5 km MPC · JPL
19147 1989 YV4 30/12/1989 Siding Spring R. H. McNaught 2,6 km MPC · JPL
19148 Alaska 1989 YA5 28/12/1989 Haute Provence E. W. Elst 11 km MPC · JPL
19149 Boccaccio 1990 EZ2 02/03/1990 La Silla E. W. Elst 15 km MPC · JPL
19150 1990 HY 26/04/1990 Palomar E. F. Helin 6,1 km MPC · JPL
19151 1990 KD1 20/05/1990 Siding Spring R. H. McNaught 4,5 km MPC · JPL
19152 1990 OB5 27/07/1990 Palomar H. E. Holt 5,1 km MPC · JPL
19153 1990 QB3 28/08/1990 Palomar H. E. Holt 2,6 km MPC · JPL
19154 1990 QX4 24/08/1990 Palomar H. E. Holt 2,7 km MPC · JPL
19155 Lifeson 1990 SX3 22/09/1990 Palomar B. Roman 5,9 km MPC · JPL
19156 Heco 1990 SE4 20/09/1990 Geisei T. Seki 5,8 km MPC · JPL
19157 1990 SS6 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
19158 1990 SN7 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
19159 Taenakano 1990 TT 10/10/1990 Kitami K. Endate, K. Watanabe 6,7 km MPC · JPL
19160 Chikayoshitomi 1990 TC1 15/10/1990 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,1 km MPC · JPL
19161 Sakawa 1990 TQ1 15/10/1990 Geisei T. Seki 2,2 km MPC · JPL
19162 Wambsganss 1990 TZ1 10/10/1990 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 5,8 km MPC · JPL
19163 1990 WE5 16/11/1990 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
19164 1991 AU1 12/01/1991 Palomar E. F. Helin 3,4 km MPC · JPL
19165 Nariyuki 1991 CD 04/02/1991 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,5 km MPC · JPL
19166 1991 EY1 07/03/1991 La Silla H. Debehogne 2,9 km MPC · JPL
19167 1991 ED2 09/03/1991 La Silla H. Debehogne 3,7 km MPC · JPL
19168 1991 EO5 14/03/1991 La Silla H. Debehogne 7,8 km MPC · JPL
19169 1991 FD 17/03/1991 Palomar E. F. Helin 3,3 km MPC · JPL
19170 1991 FH 18/03/1991 Siding Spring R. H. McNaught 13 km MPC · JPL
19171 1991 FS 17/03/1991 Fujieda H. Shiozawa, M. Kizawa 3,1 km MPC · JPL
19172 1991 FC4 22/03/1991 La Silla H. Debehogne 5,9 km MPC · JPL
19173 Virginiaterése 1991 GE2 15/04/1991 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 8,4 km MPC · JPL
19174 1991 NS6 11/07/1991 La Silla H. Debehogne 6,2 km MPC · JPL
19175 Peterpiot 1991 PP2 02/08/1991 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
19176 1991 PK3 02/08/1991 La Silla E. W. Elst 4,7 km MPC · JPL
19177 1991 PJ11 09/08/1991 Palomar H. E. Holt 4,7 km MPC · JPL
19178 Walterbothe 1991 RV2 09/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 4,1 km MPC · JPL
19179 1991 RK8 12/09/1991 Palomar H. E. Holt 6,0 km MPC · JPL
19180 1991 RK16 15/09/1991 Palomar H. E. Holt 3,7 km MPC · JPL
19181 1991 SD1 30/09/1991 Siding Spring R. H. McNaught 4,6 km MPC · JPL
19182 Pitz 1991 TX2 07/10/1991 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 2,7 km MPC · JPL
19183 Amati 1991 TB5 05/10/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 3,8 km MPC · JPL
19184 1991 TB6 06/10/1991 Kleť A. Mrkos 6,7 km MPC · JPL
19185 Guarneri 1991 TL13 04/10/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen 3,4 km MPC · JPL
19186 1991 VY1 05/11/1991 Palomar E. F. Helin 4,5 km MPC · JPL
19187 1991 VU2 04/11/1991 Kiyosato S. Otomo 8,4 km MPC · JPL
19188 Dittebesard 1991 YT 30/12/1991 Haute Provence E. W. Elst 5,0 km MPC · JPL
19189 Stradivari 1991 YE1 28/12/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen 5,5 km MPC · JPL
19190 Morihiroshi 1992 AM1 10/01/1992 Okutama T. Hioki, S. Hayakawa 12 km MPC · JPL
19191 1992 DT2 23/02/1992 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
19192 1992 DY5 29/02/1992 La Silla UESAC 5,5 km MPC · JPL
19193 1992 DK6 29/02/1992 La Silla UESAC 5,7 km MPC · JPL
19194 1992 DG7 29/02/1992 La Silla UESAC 7,8 km MPC · JPL
19195 1992 DM7 29/02/1992 La Silla UESAC 6,0 km MPC · JPL
19196 1992 DQ7 29/02/1992 La Silla UESAC 3,6 km MPC · JPL
19197 Akasaki 1992 EO 06/03/1992 Geisei T. Seki 14 km MPC · JPL
19198 1992 ED8 02/03/1992 La Silla UESAC 5,4 km MPC · JPL
19199 1992 FL3 26/03/1992 Kitt Peak Spacewatch 8,1 km MPC · JPL
19200 1992 GU2 04/04/1992 La Silla E. W. Elst 7,4 km MPC · JPL