Danh sách tiểu hành tinh/178501–178600

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
178501 1999 TQ131 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
178502 1999 TE141 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
178503 1999 TN146 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
178504 1999 TK147 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
178505 1999 TO148 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
178506 1999 TJ151 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
178507 1999 TV151 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
178508 1999 TF163 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
178509 1999 TX163 09/10/1999 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
178510 1999 TB169 10/10/1999 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
178511 1999 TC170 10/10/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
178512 1999 TU170 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
178513 1999 TG172 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
178514 1999 TF175 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
178515 1999 TN197 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
178516 1999 TT200 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
178517 1999 TY200 13/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
178518 1999 TU207 14/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
178519 1999 TM213 15/10/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
178520 1999 TD215 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
178521 1999 TT222 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
178522 1999 TD225 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
178523 1999 TD229 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
178524 1999 TC230 03/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
178525 1999 TA248 08/10/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
178526 1999 TG251 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
178527 1999 TN260 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
178528 1999 TO280 08/10/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
178529 1999 TG286 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
178530 1999 TE288 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
178531 1999 TE292 11/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
178532 1999 TE306 06/10/1999 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
178533 1999 TB319 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
178534 1999 TO333 13/10/1999 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
178535 1999 UA 16/10/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,6 km MPC · JPL
178536 1999 UV10 31/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
178537 1999 UD16 29/10/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
178538 1999 UN27 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
178539 1999 UJ34 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
178540 1999 UC37 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
178541 1999 UN46 31/10/1999 Catalina CSS 8,2 km MPC · JPL
178542 1999 UO56 22/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
178543 1999 VP1 03/11/1999 Heppenheim Starkenburg Obs. 980 m MPC · JPL
178544 1999 VT17 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
178545 1999 VN19 10/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,6 km MPC · JPL
178546 1999 VK34 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
178547 1999 VR39 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
178548 1999 VN55 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
178549 1999 VE64 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
178550 1999 VK78 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
178551 1999 VO79 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
178552 1999 VD82 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
178553 1999 VU103 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
178554 1999 VT105 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
178555 1999 VM125 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
178556 1999 VM132 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
178557 1999 VY135 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
178558 1999 VE136 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
178559 1999 VR143 11/11/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
178560 1999 VS143 11/11/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
178561 1999 VQ159 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
178562 1999 VP160 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
178563 1999 VK167 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
178564 1999 VG175 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
178565 1999 VX176 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
178566 1999 VK182 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
178567 1999 VL187 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
178568 1999 VV207 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
178569 1999 VK211 14/11/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
178570 1999 VS212 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
178571 1999 WD6 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
178572 1999 WM10 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
178573 1999 WD17 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
178574 1999 WD26 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
178575 1999 XO 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
178576 1999 XR5 04/12/1999 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
178577 1999 XB29 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
178578 1999 XV42 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
178579 1999 XV51 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
178580 1999 XK59 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
178581 1999 XC66 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
178582 1999 XX114 11/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
178583 1999 XD129 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
178584 1999 XL166 10/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
178585 1999 XQ212 14/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
178586 1999 XO219 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
178587 1999 XA225 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
178588 1999 XC225 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
178589 1999 YJ3 17/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
178590 1999 YO23 16/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
178591 2000 AQ30 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
178592 2000 AU42 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
178593 2000 AX104 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
178594 2000 AO242 07/01/2000 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
178595 2000 AU250 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
178596 2000 BF6 28/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
178597 2000 BF9 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
178598 2000 BH28 31/01/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
178599 2000 CK37 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
178600 2000 CX50 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL