Danh sách tiểu hành tinh/16001–16100

Tủ sách mở Wikibooks


Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
16001 1999 AY21 15/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,8 km MPC · JPL
16002 Bertin 1999 AM24 15/01/1999 Caussols ODAS 7,1 km MPC · JPL
16003 1999 BX2 19/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 6,6 km MPC · JPL
16004 1999 BZ3 20/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
16005 1999 BP7 21/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,7 km MPC · JPL
16006 1999 BJ9 22/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,3 km MPC · JPL
16007 Kaasalainen 1999 BC11 20/01/1999 Caussols ODAS 6,3 km MPC · JPL
16008 1999 CV 05/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
16009 1999 CM8 13/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 10 km MPC · JPL
16010 1999 CG14 13/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 9,0 km MPC · JPL
16011 1999 CM16 06/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,6 km MPC · JPL
16012 Jamierubin 1999 CG19 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
16013 Schmidgall 1999 CX38 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
16014 Sinha 1999 CB47 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
16015 Snell 1999 CK47 10/02/1999 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
16016 1999 CB54 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
16017 Street 1999 CX65 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
16018 1999 CJ67 12/02/1999 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
16019 Edwardsu 1999 CL69 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
16020 Tevelde 1999 CA76 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
16021 Caseyvaughn 1999 CG81 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
16022 Wissnergross 1999 CJ86 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
16023 Alisonyee 1999 CV93 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
16024 1999 CT101 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
16025 1999 CA104 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
16026 Victoriapidgeon 1999 CM118 13/02/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
16027 1999 DV1 18/02/1999 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
16028 1999 DC6 17/02/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
16029 1999 DQ6 20/02/1999 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
16030 1999 FS3 19/03/1999 High Point D. K. Chesney 6,7 km MPC · JPL
16031 1999 FJ10 20/03/1999 King City, Ontario Observatory R. G. Sandness 12 km MPC · JPL
16032 1999 FU30 19/03/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
16033 1999 FT32 24/03/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,7 km MPC · JPL
16034 1999 FW32 24/03/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
16035 Sasandford 1999 FX32 24/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 22 km MPC · JPL
16036 Moroz 1999 GV8 10/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
16037 Sheehan 1999 GX8 10/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
16038 1999 GD18 15/04/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
16039 Zeglin 1999 GH18 15/04/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
16040 1999 GN18 15/04/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
16041 1999 GM19 15/04/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
16042 1999 GA20 15/04/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
16043 Yichenzhang 1999 GP23 06/04/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
16044 Kurtbachmann 1999 GW24 06/04/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
16045 1999 HU2 22/04/1999 Xinglong SCAP 14 km MPC · JPL
16046 Gregnorman 1999 JK 05/05/1999 Reedy Creek J. Broughton 14 km MPC · JPL
16047 1999 JG10 08/05/1999 Catalina CSS 7,1 km MPC · JPL
16048 1999 JU23 10/05/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
16049 1999 JS32 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
16050 1999 JN35 10/05/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
16051 Bernero 1999 JF36 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
16052 1999 JX36 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
16053 Brennan 1999 JA40 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
16054 1999 JP55 10/05/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
16055 1999 JQ56 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
16056 1999 JN75 06/05/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
16057 1999 JO75 06/05/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
16058 1999 JP75 06/05/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
16059 Marybuda 1999 JV86 12/05/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
16060 1999 JZ89 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
16061 1999 JQ117 13/05/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
16062 Buncher 1999 NR36 14/07/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
16063 1999 NV36 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
16064 Davidharvey 1999 RH27 05/09/1999 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
16065 Borel 1999 RE35 11/09/1999 Prescott P. G. Comba 2,7 km MPC · JPL
16066 Richardbressler 1999 RN39 08/09/1999 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
16067 1999 RA47 07/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
16068 Citron 1999 RN86 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
16069 Marshafolger 1999 RS95 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
16070 Charops 1999 RB101 08/09/1999 Socorro LINEAR 63 km MPC · JPL
16071 1999 RW125 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
16072 1999 RE128 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
16073 Gaskin 1999 RK129 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
16074 Georgekaplan 1999 RR129 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
16075 Meglass 1999 RL130 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
16076 Barryhaase 1999 RV131 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
16077 Arayhamilton 1999 RK157 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
16078 Carolhersh 1999 RG177 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
16079 Imada 1999 RP181 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
16080 1999 RX184 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
16081 1999 SR15 30/09/1999 Catalina CSS 14 km MPC · JPL
16082 1999 TR5 02/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 3,8 km MPC · JPL
16083 Jorvik 1999 TH12 12/10/1999 Kleť J. Tichá, M. Tichý 2,5 km MPC · JPL
16084 1999 TY18 12/10/1999 Črni Vrh Črni Vrh 2,3 km MPC · JPL
16085 Laffan 1999 TM27 03/10/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
16086 1999 TF90 02/10/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
16087 1999 TR102 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
16088 1999 TJ121 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
16089 Lamb 1999 TG147 07/10/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
16090 Lukaszewski 1999 TN147 07/10/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
16091 Malchiodi 1999 TO152 07/10/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
16092 1999 TP171 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
16093 1999 TQ180 10/10/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
16094 Scottmccord 1999 TQ222 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
16095 Lorenball 1999 TA249 08/10/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
16096 1999 US6 29/10/1999 Xinglong SCAP 5,9 km MPC · JPL
16097 1999 UE50 30/10/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
16098 1999 VR9 09/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,3 km MPC · JPL
16099 1999 VQ24 15/11/1999 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 37 km MPC · JPL
16100 1999 VO30 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL