Danh sách tiểu hành tinh/14801–14900

Tủ sách mở Wikibooks


Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
14801 1980 PE3 15/08/1980 Siding Spring Edinburgh Obs. 5,4 km MPC · JPL
14802 1981 DJ2 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,6 km MPC · JPL
14803 1981 EL7 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,7 km MPC · JPL
14804 1981 EW13 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,7 km MPC · JPL
14805 1981 ED15 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,3 km MPC · JPL
14806 1981 EV25 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,1 km MPC · JPL
14807 1981 EN26 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,3 km MPC · JPL
14808 1981 EV27 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,3 km MPC · JPL
14809 1981 ES28 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,7 km MPC · JPL
14810 1981 EM31 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,2 km MPC · JPL
14811 1981 ED43 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 11 km MPC · JPL
14812 Rosario 1981 JR1 09/05/1981 El Leoncito Félix Aguilar Obs. 4,9 km MPC · JPL
14813 1981 QW2 23/08/1981 La Silla H. Debehogne 2,3 km MPC · JPL
14814 Gurij 1981 RL2 07/09/1981 Nauchnij L. G. Karachkina 8,3 km MPC · JPL
14815 Rutberg 1981 TH3 07/10/1981 Nauchnij T. M. Smirnova 3,7 km MPC · JPL
14816 1981 UQ22 24/10/1981 Palomar S. J. Bus 3,6 km MPC · JPL
14817 1982 FJ3 21/03/1982 La Silla H. Debehogne 2,2 km MPC · JPL
14818 Mindeli 1982 UF7 21/10/1982 Nauchnij L. G. Karachkina 15 km MPC · JPL
14819 Nikolaylaverov 1982 UC11 25/10/1982 Nauchnij L. V. Zhuravleva 3,5 km MPC · JPL
14820 Aizuyaichi 1982 VF4 14/11/1982 Kiso H. Kosai, K. Furukawa 2,7 km MPC · JPL
14821 Motaeno 1982 VG4 14/11/1982 Kiso H. Kosai, K. Furukawa 3,0 km MPC · JPL
14822 1984 SR5 21/09/1984 La Silla H. Debehogne 17 km MPC · JPL
14823 1984 ST5 21/09/1984 La Silla H. Debehogne 3,2 km MPC · JPL
14824 1985 CF2 13/02/1985 La Silla H. Debehogne 3,5 km MPC · JPL
14825 Fieber-Beyer 1985 RQ 14/09/1985 Anderson Mesa E. Bowell 3,3 km MPC · JPL
14826 Nicollier 1985 SC1 16/09/1985 Zimmerwald P. Wild 12 km MPC · JPL
14827 Hypnos 1986 JK 05/05/1986 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 900 m MPC · JPL
14828 1986 QT1 27/08/1986 La Silla H. Debehogne 3,3 km MPC · JPL
14829 Povalyaeva 1986 TR11 03/10/1986 Nauchnij L. G. Karachkina 4,8 km MPC · JPL
14830 1986 XR5 05/12/1986 Harvard Observatory Oak Ridge Observatory 8,3 km MPC · JPL
14831 Gentileschi 1987 BS1 22/01/1987 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
14832 Alechinsky 1987 QC3 27/08/1987 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
14833 Vilenius 1987 SP1 21/09/1987 Anderson Mesa E. Bowell 3,1 km MPC · JPL
14834 Isaev 1987 SR17 17/09/1987 Nauchnij L. I. Chernykh 3,0 km MPC · JPL
14835 Holdridge 1987 WF1 26/11/1987 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 6,7 km MPC · JPL
14836 Maxfrisch 1988 CY 14/02/1988 Tautenburg Observatory F. Börngen 14 km MPC · JPL
14837 1988 RN2 08/09/1988 Brorfelde P. Jensen 9,1 km MPC · JPL
14838 1988 RK6 06/09/1988 La Silla H. Debehogne 2,8 km MPC · JPL
14839 1988 RH8 11/09/1988 Smolyan V. G. Shkodrov 2,7 km MPC · JPL
14840 1988 RR11 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
14841 1988 TU 13/10/1988 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,8 km MPC · JPL
14842 1988 TN1 13/10/1988 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 6,1 km MPC · JPL
14843 Tanna 1988 VP3 12/11/1988 Gekko Y. Oshima 2,1 km MPC · JPL
14844 1988 VT3 14/11/1988 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,6 km MPC · JPL
14845 Hegel 1988 VS6 03/11/1988 Tautenburg Observatory F. Börngen 14 km MPC · JPL
14846 Lampedusa 1989 BH 29/01/1989 Bologna San Vittore Obs. 5,8 km MPC · JPL
14847 1989 CY2 04/02/1989 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
14848 1989 GK1 03/04/1989 La Silla E. W. Elst 6,4 km MPC · JPL
14849 1989 GQ1 03/04/1989 La Silla E. W. Elst 7,2 km MPC · JPL
14850 Nagashimacho 1989 QH 29/08/1989 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,4 km MPC · JPL
14851 1989 SD 23/09/1989 Kani Y. Mizuno, T. Furuta 2,9 km MPC · JPL
14852 1989 SE 23/09/1989 Kani Y. Mizuno, T. Furuta 3,9 km MPC · JPL
14853 Shimokawa 1989 SX 30/09/1989 Kitami K. Endate, K. Watanabe 7,7 km MPC · JPL
14854 1989 SO1 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
14855 1989 SP9 25/09/1989 La Silla H. Debehogne 5,5 km MPC · JPL
14856 1989 SY13 26/09/1989 Calar Alto J. M. Baur, K. Birkle 4,4 km MPC · JPL
14857 1989 TT 01/10/1989 Palomar E. F. Helin 5,1 km MPC · JPL
14858 1989 UW3 27/10/1989 Palomar E. F. Helin 5,3 km MPC · JPL
14859 1989 WU1 25/11/1989 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,3 km MPC · JPL
14860 1989 WD3 27/11/1989 Gekko Y. Oshima 8,8 km MPC · JPL
14861 1990 DA2 24/02/1990 La Silla H. Debehogne 9,4 km MPC · JPL
14862 1990 EQ2 02/03/1990 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
14863 1990 OK 18/07/1990 Palomar E. F. Helin 3,5 km MPC · JPL
14864 1990 QK4 23/08/1990 Palomar H. E. Holt 2,5 km MPC · JPL
14865 1990 QE7 20/08/1990 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
14866 1990 RF1 14/09/1990 Palomar H. E. Holt 9,0 km MPC · JPL
14867 1990 RW4 15/09/1990 Palomar H. E. Holt 13 km MPC · JPL
14868 1990 RA7 13/09/1990 La Silla H. Debehogne 5,8 km MPC · JPL
14869 1990 ST8 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 5,9 km MPC · JPL
14870 1990 SM14 24/09/1990 La Silla H. Debehogne 5,4 km MPC · JPL
14871 Pyramus 1990 TH7 13/10/1990 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 9,2 km MPC · JPL
14872 Hoher List 1990 UR 23/10/1990 Hoher List E. W. Elst 4,7 km MPC · JPL
14873 Shoyo 1990 UQ2 28/10/1990 Minami-Oda K. Kawanishi, M. Sugano 5,3 km MPC · JPL
14874 1990 US4 16/10/1990 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
14875 1990 WZ1 18/11/1990 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
14876 Dampier 1990 WD2 18/11/1990 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
14877 Zauberflöte 1990 WC9 19/11/1990 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
14878 1990 WE9 19/11/1990 La Silla E. W. Elst 6,3 km MPC · JPL
14879 1991 AL2 07/01/1991 Siding Spring R. H. McNaught 4,3 km MPC · JPL
14880 Moa 1991 CJ1 07/02/1991 Geisei T. Seki 4,1 km MPC · JPL
14881 1991 PK 05/08/1991 Palomar H. E. Holt 2,3 km MPC · JPL
14882 1991 PP11 09/08/1991 Palomar H. E. Holt 6,2 km MPC · JPL
14883 1991 PT11 07/08/1991 Palomar H. E. Holt 9,3 km MPC · JPL
14884 1991 PH16 07/08/1991 Palomar H. E. Holt 3,8 km MPC · JPL
14885 Paskoff 1991 RF2 06/09/1991 Haute-Provence E. W. Elst 10 km MPC · JPL
14886 1991 RL9 11/09/1991 Palomar H. E. Holt 6,2 km MPC · JPL
14887 1991 RQ14 15/09/1991 Palomar H. E. Holt 8,6 km MPC · JPL
14888 Kanazawashi 1991 SN1 30/09/1991 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,0 km MPC · JPL
14889 1991 VX2 05/11/1991 Dynic A. Sugie 14 km MPC · JPL
14890 1991 VG3 04/11/1991 Palomar E. F. Helin 3,5 km MPC · JPL
14891 1991 VY4 05/11/1991 Kiyosato S. Otomo 8,0 km MPC · JPL
14892 1991 VE5 04/11/1991 Kiyosato S. Otomo 4,2 km MPC · JPL
14893 1992 DN6 29/02/1992 La Silla UESAC 5,1 km MPC · JPL
14894 1992 EA8 02/03/1992 La Silla UESAC 3,5 km MPC · JPL
14895 1992 EJ24 02/03/1992 La Silla UESAC 3,8 km MPC · JPL
14896 1992 EB26 08/03/1992 La Silla UESAC 2,3 km MPC · JPL
14897 1992 GE5 06/04/1992 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
14898 1992 JR3 07/05/1992 La Silla H. Debehogne 4,1 km MPC · JPL
14899 1992 LS 03/06/1992 Palomar G. J. Leonard 4,1 km MPC · JPL
14900 1992 RH5 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL