Danh sách tiểu hành tinh/14601–14700

Tủ sách mở Wikibooks


Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
14601 1998 SU73 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 6,4 km MPC · JPL
14602 1998 SW74 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
14603 1998 SK115 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
14604 1998 SM115 26/09/1998 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
14605 Hyeyeonchoi 1998 SD123 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
14606 Hifleischer 1998 SK125 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
14607 1998 SG132 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
14608 1998 SN135 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
14609 1998 SW145 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
14610 1998 SE146 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 9,1 km MPC · JPL
14611 Elsaadawi 1998 SA148 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
14612 Irtish 1998 SG164 18/09/1998 La Silla E. W. Elst 16 km MPC · JPL
14613 Sanchez 1998 TP2 13/10/1998 Caussols ODAS 5,6 km MPC · JPL
14614 1998 TX2 13/10/1998 Caussols ODAS 7,6 km MPC · JPL
14615 1998 TR5 13/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,8 km MPC · JPL
14616 Van Gaal 1998 TK30 10/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
14617 Lasvergnas 1998 UA4 21/10/1998 Caussols ODAS 6,7 km MPC · JPL
14618 1998 UK7 22/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 6,2 km MPC · JPL
14619 Plotkin 1998 UF9 16/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
14620 1998 UP15 23/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 5,5 km MPC · JPL
14621 Tati 1998 UF18 22/10/1998 Reedy Creek J. Broughton 2,9 km MPC · JPL
14622 Arcadiopoveda 1998 UN18 28/10/1998 Catalina CSS 13 km MPC · JPL
14623 Kamoun 1998 UE24 17/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
14624 Prymachenko 1998 UO24 18/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
14625 1998 UH31 18/10/1998 Xinglong SCAP 10 km MPC · JPL
14626 1998 UP39 28/10/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
14627 Emilkowalski 1998 VA 07/11/1998 Quail Hollow Observatory R. A. Kowalski 7,1 km MPC · JPL
14628 1998 VX18 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
14629 1998 VT30 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
14630 1998 VQ31 10/11/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
14631 Benbryan 1998 VS32 15/11/1998 Catalina CSS 17 km MPC · JPL
14632 Flensburg 1998 VY33 11/11/1998 Bornheim N. Ehring 6,8 km MPC · JPL
14633 1998 VY34 12/11/1998 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,5 km MPC · JPL
14634 1998 VE37 10/11/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
14635 1998 VO38 10/11/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
14636 1998 VD44 15/11/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,8 km MPC · JPL
14637 1998 WN1 18/11/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
14638 1998 WQ1 18/11/1998 Oizumi T. Kobayashi 8,2 km MPC · JPL
14639 1998 WK3 19/11/1998 Oizumi T. Kobayashi 6,7 km MPC · JPL
14640 1998 WF4 18/11/1998 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 7,8 km MPC · JPL
14641 1998 WC6 18/11/1998 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,8 km MPC · JPL
14642 1998 WF24 25/11/1998 Uenohara N. Kawasato 5,8 km MPC · JPL
14643 Morata 1998 WZ30 24/11/1998 Observatoire de Blauvac R. Roy 4,6 km MPC · JPL
14644 1998 XR3 09/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 8,4 km MPC · JPL
14645 1998 XR9 14/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,4 km MPC · JPL
14646 1998 XO28 14/12/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
14647 1998 XG48 14/12/1998 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
14648 1998 XV49 14/12/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
14649 1998 XW62 12/12/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
14650 1998 YD3 17/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,5 km MPC · JPL
14651 1998 YE5 18/12/1998 Caussols ODAS 13 km MPC · JPL
14652 1998 YT8 17/12/1998 Xinglong SCAP 5,6 km MPC · JPL
14653 1998 YV11 26/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
14654 Rajivgupta 1998 YV16 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
14655 1998 YJ22 21/12/1998 Xinglong SCAP 9,4 km MPC · JPL
14656 Lijiang 1998 YN22 29/12/1998 Xinglong SCAP 8,1 km MPC · JPL
14657 1998 YU27 26/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 5,8 km MPC · JPL
14658 1999 AC10 13/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 10 km MPC · JPL
14659 Gregoriana 1999 AF24 15/01/1999 Montelupo M. Tombelli, G. Forti 7,2 km MPC · JPL
14660 1999 BO1 16/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,7 km MPC · JPL
14661 1999 BH10 23/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,0 km MPC · JPL
14662 1999 BF12 22/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 7,3 km MPC · JPL
14663 1999 BP25 18/01/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
14664 Vandervelden 1999 BY25 25/01/1999 Oohira T. Urata 14 km MPC · JPL
14665 1999 CC5 12/02/1999 Oohira T. Urata 7,8 km MPC · JPL
14666 1999 CG17 10/02/1999 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
14667 1999 CS19 10/02/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
14668 1999 CB67 12/02/1999 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
14669 Beletic 1999 DC 16/02/1999 Caussols ODAS 16 km MPC · JPL
14670 1999 JG53 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
14671 1999 RM49 07/09/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
14672 1999 RO94 07/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
14673 1999 RK169 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
14674 INAOE 1999 UD5 29/10/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
14675 1999 VS7 07/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,4 km MPC · JPL
14676 1999 WW7 29/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,3 km MPC · JPL
14677 1999 XZ 02/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,3 km MPC · JPL
14678 Pinney 1999 XN33 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
14679 Susanreed 1999 XN42 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
14680 1999 XV104 10/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,2 km MPC · JPL
14681 Estellechurch 1999 XW108 04/12/1999 Catalina CSS 8,3 km MPC · JPL
14682 Davidhirsch 1999 XY110 05/12/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
14683 Remy 1999 XG156 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
14684 Reyes 1999 XQ167 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
14685 1999 XM172 10/12/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
14686 1999 XA174 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
14687 1999 YR13 30/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 4,4 km MPC · JPL
14688 2000 AJ2 03/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 4,8 km MPC · JPL
14689 2000 AM2 03/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 4,3 km MPC · JPL
14690 2000 AR25 03/01/2000 Socorro LINEAR 43 km MPC · JPL
14691 2000 AK119 05/01/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
14692 2000 AG133 03/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
14693 Selwyn 2000 AH144 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
14694 Skurat 2000 AR145 06/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
14695 2000 AR200 09/01/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
14696 Lindawilliams 2000 AW203 10/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
14697 Ronsawyer 2000 AO214 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
14698 Scottyoung 2000 AT230 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
14699 Klarasmi 2000 AV239 06/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 16 km MPC · JPL
14700 Johnreid 2000 AC240 06/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL