Danh sách tiểu hành tinh/13901–14000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
13901 1140 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 6,3 km MPC · JPL
13902 4205 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
13903 1975 ST 30/09/1975 Palomar S. J. Bus 8,8 km MPC · JPL
13904 Univinnitsa 1975 TJ3 03/10/1975 Nauchnij L. I. Chernykh 10 km MPC · JPL
13905 1976 QA 27/08/1976 Palomar S. J. Bus 8,0 km MPC · JPL
13906 Shunda 1977 QD2 20/08/1977 Nauchnij N. S. Chernykh 2,8 km MPC · JPL
13907 1977 RS17 09/09/1977 Palomar C. M. Olmstead 5,2 km MPC · JPL
13908 Wölbern 1978 RH9 02/09/1978 La Silla C.-I. Lagerkvist 1,9 km MPC · JPL
13909 1978 VD8 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 2,2 km MPC · JPL
13910 1979 MH3 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
13911 Stempels 1979 QT1 22/08/1979 La Silla C.-I. Lagerkvist 3,2 km MPC · JPL
13912 Gammelgarn 1979 QA2 22/08/1979 La Silla C.-I. Lagerkvist 3,7 km MPC · JPL
13913 1979 SO 25/09/1979 Kleť A. Mrkos 12 km MPC · JPL
13914 Galegant 1980 LC1 11/06/1980 Palomar C. S. Shoemaker 12 km MPC · JPL
13915 Yalow 1982 KH1 27/05/1982 Palomar C. S. Shoemaker, S. J. Bus 15 km MPC · JPL
13916 Bernolák 1982 QA2 23/08/1982 Piszkéstető M. Antal 3,3 km MPC · JPL
13917 Correggia 1984 EQ 06/03/1984 Anderson Mesa E. Bowell 13 km MPC · JPL
13918 Tsukinada 1984 QB 24/08/1984 Geisei T. Seki 7,0 km MPC · JPL
13919 1984 SO4 21/09/1984 La Silla H. Debehogne 4,5 km MPC · JPL
13920 Montecorvino 1985 PE1 15/08/1985 Anderson Mesa E. Bowell 3,4 km MPC · JPL
13921 Sgarbini 1985 RP 14/09/1985 Anderson Mesa E. Bowell 4,4 km MPC · JPL
13922 Kremenia 1985 SX2 19/09/1985 Nauchnij N. S. Chernykh, L. I. Chernykh 5,3 km MPC · JPL
13923 Peterhof 1985 UA5 22/10/1985 Nauchnij L. V. Zhuravleva 9,1 km MPC · JPL
13924 1986 PE1 01/08/1986 Palomar E. F. Helin 4,5 km MPC · JPL
13925 1986 QS3 29/08/1986 La Silla H. Debehogne 9,2 km MPC · JPL
13926 Berners-Lee 1986 XT 02/12/1986 Anderson Mesa E. Bowell 2,9 km MPC · JPL
13927 Grundy 1987 SV3 26/09/1987 Anderson Mesa E. Bowell 3,7 km MPC · JPL
13928 Aaronrogers 1987 UT 26/10/1987 Anderson Mesa E. Bowell 6,5 km MPC · JPL
13929 1988 PL 13/08/1988 Siding Spring R. H. McNaught 2,5 km MPC · JPL
13930 Tashko 1988 RQ8 12/09/1988 Smolyan V. G. Ivanova 3,1 km MPC · JPL
13931 1988 RF13 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 10 km MPC · JPL
13932 Rupprecht 1988 SL1 18/09/1988 La Silla ESO 1,9 km MPC · JPL
13933 Charleville 1988 VE1 02/11/1988 Geisei T. Seki 11 km MPC · JPL
13934 Kannami 1988 XE2 11/12/1988 Gekko Y. Oshima 4,7 km MPC · JPL
13935 1989 EE 04/03/1989 Palomar E. F. Helin 10 km MPC · JPL
13936 1989 HC 30/04/1989 Palomar E. F. Helin 20 km MPC · JPL
13937 Roberthargraves 1989 PU 02/08/1989 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 5,2 km MPC · JPL
13938 1989 RP1 05/09/1989 Palomar E. F. Helin 7,9 km MPC · JPL
13939 1989 SJ2 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
13940 1989 SZ3 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
13941 1989 TF14 02/10/1989 La Silla H. Debehogne 4,2 km MPC · JPL
13942 Shiratakihime 1989 VS2 02/11/1989 Kitami K. Endate, K. Watanabe 7,0 km MPC · JPL
13943 1990 HG 26/04/1990 Palomar E. F. Helin 4,2 km MPC · JPL
13944 1990 OX1 29/07/1990 Palomar H. E. Holt 4,8 km MPC · JPL
13945 1990 OH2 29/07/1990 Palomar H. E. Holt 17 km MPC · JPL
13946 1990 OK3 27/07/1990 Palomar H. E. Holt 3,3 km MPC · JPL
13947 1990 QB5 24/08/1990 Palomar H. E. Holt 4,7 km MPC · JPL
13948 1990 QB6 24/08/1990 Palomar H. E. Holt 10 km MPC · JPL
13949 1990 RN3 14/09/1990 Palomar H. E. Holt 4,5 km MPC · JPL
13950 1990 RP9 14/09/1990 Palomar H. E. Holt 3,5 km MPC · JPL
13951 1990 SD5 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
13952 Nykvist 1990 SN6 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 6,3 km MPC · JPL
13953 1990 TO4 09/10/1990 Siding Spring R. H. McNaught 4,6 km MPC · JPL
13954 Born 1990 TF8 13/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 5,8 km MPC · JPL
13955 1990 UA2 21/10/1990 Oohira T. Urata 2,6 km MPC · JPL
13956 Banks 1990 VG6 15/11/1990 La Silla E. W. Elst 6,5 km MPC · JPL
13957 NARIT 1991 AG2 07/01/1991 Siding Spring R. H. McNaught 8,5 km MPC · JPL
13958 1991 DY 19/02/1991 Palomar E. F. Helin 9,4 km MPC · JPL
13959 1991 EL4 12/03/1991 La Silla H. Debehogne 6,5 km MPC · JPL
13960 1991 GF8 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
13961 1991 PV 05/08/1991 Palomar H. E. Holt 2,4 km MPC · JPL
13962 Delambre 1991 PO4 03/08/1991 La Silla E. W. Elst 12 km MPC · JPL
13963 Euphrates 1991 PT4 03/08/1991 La Silla E. W. Elst 9,7 km MPC · JPL
13964 La Billardière 1991 PO5 03/08/1991 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
13965 1991 PL8 05/08/1991 Palomar H. E. Holt 7,8 km MPC · JPL
13966 1991 PR16 07/08/1991 Palomar H. E. Holt 2,8 km MPC · JPL
13967 1991 QJ 31/08/1991 Kiyosato S. Otomo 3,0 km MPC · JPL
13968 1991 RE7 02/09/1991 Siding Spring R. H. McNaught 18 km MPC · JPL
13969 1991 RK26 11/09/1991 Palomar H. E. Holt 2,8 km MPC · JPL
13970 1991 RH27 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 3,1 km MPC · JPL
13971 1991 UF1 18/10/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,4 km MPC · JPL
13972 1991 UN3 31/10/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,8 km MPC · JPL
13973 1991 UZ3 31/10/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,3 km MPC · JPL
13974 1991 YC 28/12/1991 Yakiimo A. Natori, T. Urata 5,4 km MPC · JPL
13975 Beatrixpotter 1992 BP2 30/01/1992 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
13976 1992 EZ6 01/03/1992 La Silla UESAC 3,7 km MPC · JPL
13977 Frisch 1992 HJ7 29/04/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen 9,3 km MPC · JPL
13978 Hiwasa 1992 JQ 04/05/1992 Geisei T. Seki 6,0 km MPC · JPL
13979 1992 JH3 08/05/1992 La Silla H. Debehogne 11 km MPC · JPL
13980 Neuhauser 1992 NS 02/07/1992 Palomar E. F. Helin 10 km MPC · JPL
13981 1992 OT9 28/07/1992 La Silla H. Debehogne, Á. López-G. 5,9 km MPC · JPL
13982 Thunberg 1992 RB3 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 5,7 km MPC · JPL
13983 1992 RJ5 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
13984 1992 RM7 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 8,0 km MPC · JPL
13985 1992 UH3 22/10/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,1 km MPC · JPL
13986 1992 WA4 21/11/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 12 km MPC · JPL
13987 1992 WK9 16/11/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 8,5 km MPC · JPL
13988 1992 YG2 18/12/1992 Caussols E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
13989 Murikabushi 1993 BG 16/01/1993 Geisei T. Seki 5,0 km MPC · JPL
13990 1993 EK 02/03/1993 Oohira T. Urata 2,7 km MPC · JPL
13991 Kenphillips 1993 FZ6 17/03/1993 La Silla UESAC 2,6 km MPC · JPL
13992 Cesarebarbieri 1993 FL8 17/03/1993 La Silla UESAC 3,3 km MPC · JPL
13993 Clemenssimmer 1993 FN9 17/03/1993 La Silla UESAC 2,7 km MPC · JPL
13994 Tuominen 1993 FA15 17/03/1993 La Silla UESAC 2,7 km MPC · JPL
13995 Tõravere 1993 FV16 19/03/1993 La Silla UESAC 2,8 km MPC · JPL
13996 1993 FH20 19/03/1993 La Silla UESAC 2,1 km MPC · JPL
13997 1993 FB32 19/03/1993 La Silla UESAC 6,1 km MPC · JPL
13998 1993 FL39 19/03/1993 La Silla UESAC 2,2 km MPC · JPL
13999 1993 FH43 19/03/1993 La Silla UESAC 3,2 km MPC · JPL
14000 1993 FZ55 17/03/1993 La Silla UESAC 8,9 km MPC · JPL