Danh sách tiểu hành tinh/13701–13800

Tủ sách mở Wikibooks


Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
13701 Roquebrune 1998 OR 20/07/1998 Caussols ODAS 2,2 km MPC · JPL
13702 1998 OE7 28/07/1998 Xinglong SCAP 4,7 km MPC · JPL
13703 Romero 1998 OR13 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
13704 Aletesi 1998 PA1 13/08/1998 San Marcello L. Tesi 10 km MPC · JPL
13705 Llapasset 1998 QJ2 19/08/1998 Bédoin Bédoin Obs. 2,8 km MPC · JPL
13706 1998 QF3 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
13707 1998 QS9 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
13708 1998 QU9 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
13709 1998 QE13 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
13710 Shridhar 1998 QU13 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
13711 1998 QB26 25/08/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,9 km MPC · JPL
13712 1998 QL30 23/08/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 3,9 km MPC · JPL
13713 1998 QN30 23/08/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,8 km MPC · JPL
13714 Stainbrook 1998 QV38 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
13715 Steed 1998 QK39 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
13716 Trevino 1998 QJ40 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
13717 Vencill 1998 QM42 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
13718 Welcker 1998 QR43 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
13719 1998 QU45 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
13720 1998 QU50 17/08/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
13721 Kevinwelsh 1998 QX51 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
13722 Campobagatin 1998 QO54 27/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
13723 Kolokolova 1998 QY54 27/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
13724 Schwehm 1998 QF55 27/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
13725 1998 QY55 29/08/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 5,3 km MPC · JPL
13726 1998 QV89 24/08/1998 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
13727 1998 QU90 28/08/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
13728 1998 QC98 28/08/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
13729 Nicolewen 1998 RO22 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
13730 Willis 1998 RE47 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
13731 1998 RG49 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
13732 Woodall 1998 RC56 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
13733 Dylanyoung 1998 RA59 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
13734 Buklad 1998 RC66 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
13735 1998 RZ67 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
13736 1998 RF71 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
13737 1998 RU76 14/09/1998 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
13738 1998 SF1 16/09/1998 Caussols ODAS 3,0 km MPC · JPL
13739 Nancyworden 1998 SW1 16/09/1998 Caussols ODAS 13 km MPC · JPL
13740 Lastrucci 1998 SL2 18/09/1998 Montelupo M. Tombelli, E. Masotti 4,1 km MPC · JPL
13741 1998 SH10 17/09/1998 Caussols ODAS 11 km MPC · JPL
13742 1998 SX22 23/09/1998 Woomera F. B. Zoltowski 3,5 km MPC · JPL
13743 Rivkin 1998 SX23 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
13744 Rickline 1998 SY25 22/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
13745 Mikecosta 1998 SL42 28/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
13746 1998 SR43 25/09/1998 Xinglong SCAP 4,4 km MPC · JPL
13747 1998 SS43 25/09/1998 Xinglong SCAP 6,7 km MPC · JPL
13748 Radaly 1998 SC46 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
13749 1998 SG49 24/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 6,8 km MPC · JPL
13750 Mattdawson 1998 ST54 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
13751 Joelparker 1998 SS55 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
13752 Grantstokes 1998 SF58 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
13753 Jennivirta 1998 SY59 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 9,0 km MPC · JPL
13754 1998 SB63 25/09/1998 Xinglong SCAP 10 km MPC · JPL
13755 1998 SR70 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
13756 1998 ST72 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
13757 1998 ST73 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 6,5 km MPC · JPL
13758 1998 SN74 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
13759 1998 SK123 26/09/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
13760 Rodriguez 1998 SN123 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
13761 Dorristaylor 1998 SA130 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
13762 1998 SG130 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
13763 1998 SO135 26/09/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
13764 Mcalanis 1998 SW135 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
13765 Nansmith 1998 SM138 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
13766 Bonham 1998 SA139 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
13767 1998 SF141 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
13768 1998 SS143 18/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
13769 1998 SV144 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
13770 Commerson 1998 ST145 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
13771 1998 SG159 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
13772 Livius 1998 SV163 18/09/1998 La Silla E. W. Elst 9,5 km MPC · JPL
13773 1998 TY17 14/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 5,3 km MPC · JPL
13774 Spurný 1998 TW30 10/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
13775 Thébault 1998 TL32 11/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
13776 1998 UK1 19/10/1998 Woomera F. B. Zoltowski 8,0 km MPC · JPL
13777 Cielobuio 1998 UV6 20/10/1998 Sormano M. Cavagna, A. Testa 4,7 km MPC · JPL
13778 1998 US7 22/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,7 km MPC · JPL
13779 1998 UY7 23/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 5,6 km MPC · JPL
13780 1998 UZ8 17/10/1998 Xinglong SCAP 23 km MPC · JPL
13781 1998 UO15 23/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,1 km MPC · JPL
13782 1998 UM18 28/10/1998 Catalina CSS 25 km MPC · JPL
13783 1998 UJ20 20/10/1998 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,6 km MPC · JPL
13784 1998 UN20 23/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,9 km MPC · JPL
13785 1998 UR20 29/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 4,8 km MPC · JPL
13786 1998 UV20 29/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 6,2 km MPC · JPL
13787 Nagaishi 1998 UN23 26/10/1998 Nanyo T. Okuni 11 km MPC · JPL
13788 Dansolander 1998 UY26 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 8,2 km MPC · JPL
13789 1998 UZ28 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
13790 1998 UF31 17/10/1998 Xinglong SCAP 19 km MPC · JPL
13791 1998 VC 01/11/1998 Gekko T. Kagawa 3,5 km MPC · JPL
13792 Kuščynskyj 1998 VG 07/11/1998 Kleť J. Tichá, M. Tichý 11 km MPC · JPL
13793 Laubernasconi 1998 VB4 11/11/1998 Caussols ODAS 8,8 km MPC · JPL
13794 1998 VD5 11/11/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 10 km MPC · JPL
13795 1998 VP20 10/11/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
13796 1998 VB26 10/11/1998 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
13797 1998 VQ27 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
13798 Cecchini 1998 VK33 15/11/1998 Pian dei Termini L. Tesi, A. Boattini 6,7 km MPC · JPL
13799 1998 VC34 14/11/1998 Uenohara N. Kawasato 3,9 km MPC · JPL
13800 1998 VR36 14/11/1998 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL