Danh sách tiểu hành tinh/12101–12200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
12101 Trujillo 1998 JX2 01/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
12102 Piazzolla 1998 JB4 05/05/1998 Woomera F. B. Zoltowski 4,9 km MPC · JPL
12103 1998 KL 19/05/1998 Woomera F. B. Zoltowski 3,2 km MPC · JPL
12104 Chesley 1998 KO6 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
12105 1998 KA10 25/05/1998 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
12106 Menghuan 1998 KQ31 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
12107 1998 KU46 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
12108 1998 KJ48 22/05/1998 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
12109 1998 KD51 23/05/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
12110 1998 KL56 22/05/1998 La Palma M. R. Burleigh, N. P. Bannister 4,1 km MPC · JPL
12111 Ulm 1998 LU 01/06/1998 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
12112 Sprague 1998 MK4 23/06/1998 Catalina CSS 14 km MPC · JPL
12113 Hollows 1998 OH12 29/07/1998 Reedy Creek J. Broughton 11 km MPC · JPL
12114 1998 QJ8 17/08/1998 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
12115 Robertgrimm 1998 SD2 16/09/1998 Catalina CSS 20 km MPC · JPL
12116 1999 JA34 10/05/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
12117 Meagmessina 1999 JT60 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
12118 Mirotsin 1999 NC9 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
12119 Memamis 1999 NG9 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
12120 1999 NQ41 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
12121 1999 NX48 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
12122 1999 NV55 12/07/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
12123 Pazin 1999 OS 18/07/1999 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 5,7 km MPC · JPL
12124 Hvar 1999 RG3 06/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,7 km MPC · JPL
12125 Jamesjones 1999 RS4 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
12126 1999 RM11 07/09/1999 Socorro LINEAR 53 km MPC · JPL
12127 Mamiya 1999 RD37 09/09/1999 JCPM Sapporo K. Watanabe 11 km MPC · JPL
12128 Palermiti 1999 RP43 13/09/1999 Fountain Hills C. W. Juels 8,9 km MPC · JPL
12129 1999 RB138 09/09/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
12130 Mousa 1999 RD146 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
12131 Echternach 2085 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
12132 Wimfröger 2103 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,1 km MPC · JPL
12133 Titulaer 2558 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 9,7 km MPC · JPL
12134 Hansfriedeman 2574 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,6 km MPC · JPL
12135 Terlingen 3021 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 13 km MPC · JPL
12136 Martinryle 3045 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
12137 Williefowler 4004 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
12138 Olinwilson 4053 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
12139 Tomcowling 4055 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 9,1 km MPC · JPL
12140 Johnbolton 4087 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
12141 Chushayashi 4112 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
12142 Franklow 4624 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,8 km MPC · JPL
12143 Harwit 4631 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
12144 Einhart 4661 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
12145 Behaim 4730 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
12146 Ostriker 6035 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,8 km MPC · JPL
12147 Bramante 6082 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
12148 Caravaggio 6636 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,8 km MPC · JPL
12149 Begas 9099 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
12150 De Ruyter 1051 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 12 km MPC · JPL
12151 Oranje-Nassau 1220 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
12152 Aratus 1287 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
12153 Conon 3219 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
12154 Callimachus 3329 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 6,0 km MPC · JPL
12155 Hyginus 4193 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
12156 Ubels 1042 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
12157 Können 1070 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
12158 Tape 1101 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 11 km MPC · JPL
12159 Bettybiegel 1142 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
12160 Karelwakker 1152 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
12161 Avienius 1158 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
12162 Bilderdijk 2145 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
12163 Manilius 3013 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
12164 Lowellgreen 3067 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
12165 Ringleb 3289 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 8,8 km MPC · JPL
12166 Oliverherrmann 3372 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
12167 Olivermüller 4306 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
12168 Polko 5141 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 12 km MPC · JPL
12169 Munsterman 2031 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
12170 Vanvollenhoven 2372 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,7 km MPC · JPL
12171 Johannink 2382 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
12172 Niekdekort 2390 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
12173 Lansbergen 3135 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
12174 van het Reve 3164 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,4 km MPC · JPL
12175 Wimhermans 3197 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 12 km MPC · JPL
12176 Hidayat 3468 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
12177 Raharto 4074 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
12178 Dhani 4304 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,4 km MPC · JPL
12179 Taufiq 5030 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
12180 Kistemaker 5167 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 8,4 km MPC · JPL
12181 1964 VL1 09/11/1964 Nanking Purple Mountain Obs. 9,3 km MPC · JPL
12182 Storm 1973 UQ5 27/10/1973 Tautenburg Observatory F. Börngen 4,5 km MPC · JPL
12183 1975 SU1 30/09/1975 Palomar S. J. Bus 11 km MPC · JPL
12184 1975 SB2 30/09/1975 Palomar S. J. Bus 2,7 km MPC · JPL
12185 Gasprinskij 1976 SL5 24/09/1976 Nauchnij N. S. Chernykh 8,7 km MPC · JPL
12186 Mitukurigen 1977 ER5 12/03/1977 Kiso H. Kosai, K. Furukawa 6,2 km MPC · JPL
12187 Lenagoryunova 1977 RL7 11/09/1977 Nauchnij N. S. Chernykh 5,8 km MPC · JPL
12188 Kalaallitnunaat 1978 PE 09/08/1978 La Silla R. M. West 3,4 km MPC · JPL
12189 Dovgyj 1978 RQ1 05/09/1978 Nauchnij N. S. Chernykh 2,8 km MPC · JPL
12190 Sarkisov 1978 SE5 27/09/1978 Nauchnij L. I. Chernykh 6,0 km MPC · JPL
12191 Vorontsova 1978 TT8 09/10/1978 Nauchnij L. V. Zhuravleva 4,9 km MPC · JPL
12192 1978 VD5 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 7,4 km MPC · JPL
12193 1979 EL 04/03/1979 Anderson Mesa N. G. Thomas 9,4 km MPC · JPL
12194 1979 KO1 24/05/1979 Bickley Perth Obs. 5,0 km MPC · JPL
12195 1979 MM4 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 3,6 km MPC · JPL
12196 1979 MM8 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 3,5 km MPC · JPL
12197 Jan-Otto 1980 FR2 16/03/1980 La Silla C.-I. Lagerkvist 4,6 km MPC · JPL
12198 1980 PJ1 06/08/1980 La Silla R. M. West 2,8 km MPC · JPL
12199 Sohlman 1980 TK6 08/10/1980 Nauchnij L. V. Zhuravleva 4,7 km MPC · JPL
12200 1981 EM7 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,2 km MPC · JPL