Danh sách tiểu hành tinh/11601–11700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
11601 1995 SE4 28/09/1995 Church Stretton S. P. Laurie 5,2 km MPC · JPL
11602 Miryang 1995 ST54 28/09/1995 Socorro R. Weber 8,3 km MPC · JPL
11603 1995 TF 05/10/1995 Kleť Z. Moravec 4,4 km MPC · JPL
11604 Novigrad 1995 UB1 21/10/1995 Višnjan Observatory K. Korlević, V. Brcic 8,1 km MPC · JPL
11605 Ranfagni 1995 UP6 19/10/1995 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 8,0 km MPC · JPL
11606 Almary 1995 UU6 19/10/1995 Mauna Kea D. J. Tholen 1,2 km MPC · JPL
11607 1995 WX1 16/11/1995 Chichibu N. Satō, T. Urata 16 km MPC · JPL
11608 1995 WU4 18/11/1995 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 4,0 km MPC · JPL
11609 1995 XT 12/12/1995 Ōizumi T. Kobayashi 12 km MPC · JPL
11610 1995 XJ1 15/12/1995 Ōizumi T. Kobayashi 11 km MPC · JPL
11611 1995 YQ 18/12/1995 Haleakalā NEAT 7,7 km MPC · JPL
11612 Obu 1995 YZ1 21/12/1995 Kuma Kogen A. Nakamura 6,5 km MPC · JPL
11613 1995 YN4 23/12/1995 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 9,8 km MPC · JPL
11614 Istropolitana 1996 AD2 14/01/1996 Modra A. Galád, A. Pravda 7,4 km MPC · JPL
11615 Naoya 1996 AE4 13/01/1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe 13 km MPC · JPL
11616 1996 BQ2 26/01/1996 Ōizumi T. Kobayashi 12 km MPC · JPL
11617 1996 CL2 12/02/1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 8,4 km MPC · JPL
11618 1996 EX1 15/03/1996 Haleakalā NEAT 14 km MPC · JPL
11619 1996 GG17 13/04/1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 6,5 km MPC · JPL
11620 Susanagordon 1996 OE2 23/07/1996 Campo Imperatore A. Boattini, A. Di Paola 8,4 km MPC · JPL
11621 Duccio 1996 PJ5 15/08/1996 Montelupo M. Tombelli, G. Forti 13 km MPC · JPL
11622 Samuele 1996 RD4 09/09/1996 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 10 km MPC · JPL
11623 Kagekatu 1996 TC10 08/10/1996 Nanyo T. Okuni 3,7 km MPC · JPL
11624 1996 UF 16/10/1996 Ōizumi T. Kobayashi 3,5 km MPC · JPL
11625 Francelinda 1996 UL1 20/10/1996 San Marcello L. Tesi, G. Cattani 8,3 km MPC · JPL
11626 Church Stretton 1996 VW2 08/11/1996 Church Stretton S. P. Laurie 3,1 km MPC · JPL
11627 1996 VT4 13/11/1996 Ōizumi T. Kobayashi 4,3 km MPC · JPL
11628 Katuhikoikeda 1996 VB5 13/11/1996 Moriyama Y. Ikari 4,9 km MPC · JPL
11629 1996 VY29 07/11/1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,4 km MPC · JPL
11630 1996 VY38 07/11/1996 Xinglong SCAP 4,1 km MPC · JPL
11631 1996 XV1 02/12/1996 Ōizumi T. Kobayashi 3,5 km MPC · JPL
11632 1996 XB3 03/12/1996 Ōizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
11633 1996 XG9 02/12/1996 Uccle T. Pauwels 13 km MPC · JPL
11634 1996 XU30 12/12/1996 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,3 km MPC · JPL
11635 1996 XQ32 06/12/1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,8 km MPC · JPL
11636 Pezinok 1996 YH1 27/12/1996 Modra A. Galád, A. Pravda 2,6 km MPC · JPL
11637 Yangjiachi 1996 YJ2 24/12/1996 Xinglong SCAP 6,0 km MPC · JPL
11638 1997 AH 02/01/1997 Ōizumi T. Kobayashi 7,4 km MPC · JPL
11639 1997 AO4 06/01/1997 Ōizumi T. Kobayashi 9,5 km MPC · JPL
11640 1997 AT4 06/01/1997 Ōizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
11641 1997 AP12 07/01/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 5,3 km MPC · JPL
11642 1997 AN21 13/01/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 4,6 km MPC · JPL
11643 1997 AM22 08/01/1997 Xinglong SCAP 3,9 km MPC · JPL
11644 1997 BR1 29/01/1997 Ōizumi T. Kobayashi 13 km MPC · JPL
11645 1997 BY1 29/01/1997 Ōizumi T. Kobayashi 8,9 km MPC · JPL
11646 1997 BZ1 29/01/1997 Ōizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
11647 1997 BN3 31/01/1997 Ōizumi T. Kobayashi 5,9 km MPC · JPL
11648 1997 BT3 31/01/1997 Ōizumi T. Kobayashi 6,8 km MPC · JPL
11649 1997 BR6 29/01/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 4,3 km MPC · JPL
11650 1997 CN 01/02/1997 Ōizumi T. Kobayashi 5,0 km MPC · JPL
11651 1997 CY 01/02/1997 Ōizumi T. Kobayashi 5,6 km MPC · JPL
11652 Johnbrownlee 1997 CK13 07/02/1997 Sormano P. Sicoli, F. Manca 15 km MPC · JPL
11653 1997 CA20 12/02/1997 Ōizumi T. Kobayashi 13 km MPC · JPL
11654 1997 CD20 12/02/1997 Ōizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
11655 1997 CC29 07/02/1997 Xinglong SCAP 10 km MPC · JPL
11656 Lipno 1997 EL6 06/03/1997 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 13 km MPC · JPL
11657 Antonhajduk 1997 EN7 05/03/1997 Modra A. Galád, A. Pravda 2,6 km MPC · JPL
11658 1997 EQ17 01/03/1997 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 12 km MPC · JPL
11659 1997 EX41 10/03/1997 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
11660 1997 FL2 31/03/1997 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
11661 1997 FK4 31/03/1997 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
11662 1997 GL23 06/04/1997 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
11663 1997 GO24 07/04/1997 Socorro LINEAR 31 km MPC · JPL
11664 Kashiwagi 1997 GX24 04/04/1997 Kitami K. Endate, K. Watanabe 12 km MPC · JPL
11665 Dirichlet 1997 GL28 14/04/1997 Prescott P. G. Comba 6,8 km MPC · JPL
11666 Bracker 1997 MD8 29/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
11667 Testa 1997 UB1 19/10/1997 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 2,5 km MPC · JPL
11668 Balios 1997 VV1 03/11/1997 Ondřejov P. Pravec 25 km MPC · JPL
11669 Pascalscholl 1997 XY8 07/12/1997 Caussols ODAS 6,1 km MPC · JPL
11670 Fountain 1998 AU9 06/01/1998 Anderson Mesa M. W. Buie 13 km MPC · JPL
11671 1998 BG4 21/01/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,4 km MPC · JPL
11672 Cuney 1998 BC15 24/01/1998 Haleakalā NEAT 5,7 km MPC · JPL
11673 Baur 1998 BJ19 26/01/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 3,7 km MPC · JPL
11674 1998 BN25 28/01/1998 Ōizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
11675 Billboyle 1998 CP2 15/02/1998 Bédoin P. Antonini 4,8 km MPC · JPL
11676 1998 CQ2 06/02/1998 Gekko T. Kagawa 5,4 km MPC · JPL
11677 1998 DY4 22/02/1998 Haleakalā NEAT 3,8 km MPC · JPL
11678 Brevard 1998 DT10 25/02/1998 Cocoa I. P. Griffin 3,7 km MPC · JPL
11679 Brucebaker 1998 DE11 25/02/1998 Haleakalā NEAT 3,0 km MPC · JPL
11680 1998 DT11 24/02/1998 Haleakalā NEAT 4,3 km MPC · JPL
11681 Ortner 1998 EP6 01/03/1998 Caussols ODAS 3,9 km MPC · JPL
11682 Shiwaku 1998 EX6 03/03/1998 Yatsuka H. Abe 4,8 km MPC · JPL
11683 1998 FO11 22/03/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 13 km MPC · JPL
11684 1998 FY11 24/03/1998 Haleakalā NEAT 12 km MPC · JPL
11685 Adamcurry 1998 FW19 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
11686 1998 FU36 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
11687 1998 FM40 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
11688 Amandugan 1998 FG53 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
11689 1998 FA56 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
11690 Carodulaney 1998 FV60 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
11691 Easterwood 1998 FO66 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
11692 1998 FV67 20/03/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
11693 Grantelliott 1998 FE69 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
11694 Esterhuysen 1998 FO70 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
11695 Mattei 1998 FA74 22/03/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
11696 Capen 1998 FD74 22/03/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
11697 Estrella 1998 FX98 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
11698 Fichtelman 1998 FZ102 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
11699 1998 FL105 31/03/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
11700 1998 FT115 31/03/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL