Vịnh Hạ Long

Tủ sách mở Wikibooks

Vịnh Hạ Long là một vịnh nằm tại tỉnh Quảng Ninh, là Di sản thiên nhiên thế giới.