Vũ Thư

Tủ sách mở Wikibooks

Vũ Thư là một huyện trực thuộc tỉnh Thái Bình.