Trần Hưng Đạo

Tủ sách mở Wikibooks

Trần Hưng Đạo là tên của nhiều xã, phường Việt Nam.

Đơn vị hành chính[sửa]

Tổng cộng có 10 đơn vị hành chính được đặt tên là Trần Hưng Đạo, bao gồm 9 phường và 1 xã.

Đơn vị hành chính Trực thuộc
Phường Trần Hưng Đạo [[Danh mục địa lý/|]]
Phường Trần Hưng Đạo [[Danh mục địa lý/|]]
Phường Trần Hưng Đạo [[Danh mục địa lý/|]]
Phường Trần Hưng Đạo [[Danh mục địa lý/|]]
Phường Trần Hưng Đạo [[Danh mục địa lý/|]]
Phường Trần Hưng Đạo [[Danh mục địa lý/|]]
Phường Trần Hưng Đạo [[Danh mục địa lý/|]]
Phường Trần Hưng Đạo [[Danh mục địa lý/|]]
Phường Trần Hưng Đạo [[Danh mục địa lý/|]]
Xã Trần Hưng Đạo [[Danh mục địa lý/|]]