Trà Vinh

Tủ sách mở Wikibooks

Trà Vinh là một tỉnh của Việt Nam.