Tiền Hải

Tủ sách mở Wikibooks

Tiền Hải là một huyện trực thuộc tỉnh Thái Bình.