Thái Thụy

Tủ sách mở Wikibooks

Thái Thụy là một huyện trực thuộc tỉnh Thái Bình.