Thành phố Thái Bình

Tủ sách mở Wikibooks

Thành phố Thái Bình là một thành phố trực thuộc tỉnh Thái Bình.