Tây Ninh

Tủ sách mở Wikibooks

Tây Ninh là một tỉnh của Việt Nam.