Tân Phú

Tủ sách mở Wikibooks

Tân Phú là một quận trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.