Tân Bình

Tủ sách mở Wikibooks

Tân Bình là một quận trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.