Danh mục địa lý/Tài liệu

Tủ sách mở Wikibooks

Chung[sửa]

Đặt tên đường dẫn[sửa]

Quy ước cấu trúc đường dẫn: Danh mục địa lý/Đối tượng/Dữ liệu lớn/Dữ liệu đầy đủ, trong đó:

  • Mỗi một đối tượng địa lý là độc lập và ngang hàng nhau, được tạo một trang riêng, đặt thành trang con của trang đầu tiên, có dạng Danh mục địa lý/Đối tượng
  • Một đối tượng khi có mục nội dung nào đó chứa quá nhiều dữ liệu, có thể đặt một vài dữ liệu ở trang chính, còn toàn bộ dữ liệu đặt ở trang con của trang đối tượng đó, có dạng Danh mục địa lý/Đối tượng/Dữ liệu lớn
  • Một đối tượng khi mục nội dung nào đó có khổng lồ dữ liệu với cấu trúc phức tạp, đặt ở trang con không đủ, mặc dù hiếm khi xảy ra nhưng giải pháp cuối cùng là tạo thêm một trang con ở trang con đó, và chứa toàn bộ dữ liệu bên trong, có dạng Danh mục địa lý/Đối tượng/Dữ liệu lớn/Dữ liệu đầy đủ.
  • Các trang Dữ liệu lớnDữ liệu đầy đủ không nhất thiết phải có và cũng không nên có nếu dữ liệu không đủ dài, lớn và phức tạp.

Đặt đường dẫn đến cấp thứ 4 là đã quá dài, không nên đặt đến cấp thứ 5. Ngoài ra còn quy ước đặt tên đường dẫn, sẽ nói ở phần dưới.

Đặt tiêu đề trang[sửa]

Đặt tiêu đề trang thì đơn giản hơn, phần quan tâm nhất là quy ước đặt tiêu đề như thế nào, sẽ nói ở phần dưới.

Đơn vị hành chính[sửa]

Việt Nam[sửa]

  • 63 tỉnh thành Việt Nam thì không tỉnh thành nào trùng tên với tỉnh thành nào, do vậy tên đường dẫn bằng tên đó luôn.
Ví dụ: Danh mục địa lý/Hà Nội, Danh mục địa lý/Cà Mau
Riêng thành phố Hồ Chí Minh thì đặt đường dẫn là Danh mục địa lý/Thành phố Hồ Chí Minh
  • Đối với tên cũ của các tỉnh thành, hoặc tên của các tỉnh thành cũ, thì không đổi hướng, chỉ tạo trang đổi hướng khi đó là cái tên khác về chính tả.
  • Đối với 705 quận, huyện, thị xã, thành phố của Việt Nam, nếu tên không bị trùng thì đặt đường dẫn bằng tên đó, ví dụ Danh mục địa lý/Vinh, nếu tên bị trùng với tên tỉnh hoặc đơn vị khác thì đặt đường dẫn bằng tên sau khi thêm tiền tố, ví dụ:
Danh mục địa lý/Cà Mau để chỉ tỉnh Cà Mau, còn Danh mục địa lý/Thành phố Cà Mau để chỉ thành phố Cà Mau.
Danh mục địa lý/Quận Hoàng Mai để chỉ quận Hoàng Mai ở Hà Nội, còn Danh mục địa lý/Thị xã Hoàng Mai để chỉ thị xã Hoàng Mai ở Nghệ An.