Sóc Trăng

Tủ sách mở Wikibooks

Sóc Trăng là một tỉnh của Việt Nam.