Quận 7

Tủ sách mở Wikibooks

Quận 7 là một quận trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.