Quận 5

Tủ sách mở Wikibooks

Quận 5 là một quận trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.