Quận 3

Tủ sách mở Wikibooks

Quận 3 là một quận trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.