Quận 10

Tủ sách mở Wikibooks

Quận 10 là một quận trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.