Quận 1

Tủ sách mở Wikibooks

Quận 1 là một quận trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.