Quảng Trị

Tủ sách mở Wikibooks

Quảng Trị là một tỉnh của Việt Nam.