Quảng Ngãi

Tủ sách mở Wikibooks

Quảng Ngãi là một tỉnh của Việt Nam.