Quảng Bình

Tủ sách mở Wikibooks

Quảng Bình là một tỉnh của Việt Nam.