Bước tới nội dung

Phú Nhuận

Tủ sách mở Wikibooks

Phú Nhuận là một quận trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.