Nhà Bè

Tủ sách mở Wikibooks

Nhà Bè là một huyện trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.