Lâm Đồng

Tủ sách mở Wikibooks

Lâm Đồng là một tỉnh của Việt Nam.