Kiến Xương

Tủ sách mở Wikibooks

Kiến Xương là một huyện trực thuộc tỉnh Thái Bình.