Khánh Hòa

Tủ sách mở Wikibooks

Khánh Hòa là một tỉnh của Việt Nam.