Hưng Hà

Tủ sách mở Wikibooks

Hưng Hà là một huyện trực thuộc tỉnh Thái Bình.