Hóc Môn

Tủ sách mở Wikibooks

Hóc Môn là một huyện trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.