Gò Vấp

Tủ sách mở Wikibooks

Gò Vấp là một quận trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.