Châu Á

Tủ sách mở Wikibooks

Châu Á là châu lục lớn nhất thế giới, có lãnh thổ nằm trong phần bán cầu Đông và bán cầu Bắc.