Cẩm Phả

Tủ sách mở Wikibooks

Cẩm Phả là một thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Dữ liệu chung[sửa]

Kiểu Giá trị
Tên Cẩm Phả
Loại đơn vị Thành phố trực thuộc tỉnh
Dân số
Diện tích
Mật độ
Tọa độ địa lý

Chính quyền[sửa]

Chức vụ Người đảm nhiệm
Chủ tịch UBND
Chủ tịch HĐND
Bí thư Thành ủy

Phân cấp hành chính[sửa]

Thành phố Cẩm Phả phân chia thành 16 đơn vị hành chính, gồm 13 phường và 3 xã.

Phường Cẩm Thạch Phường Cẩm Thủy Phường Cẩm Trung
Phường Cẩm Thành Phường Cẩm Tây Phường Cẩm Đông
Phường Cẩm Sơn Phường Cẩm Thịnh Phường Cẩm Phú
Phường Quang Hanh Phường Cửa Ông Phường Mông Dương
Phường Cẩm Bình Xã Cẩm Hải Xã Dương Huy
Xã Cộng Hòa