Bước tới nội dung

Cần Giờ

Tủ sách mở Wikibooks

Cần Giờ là một huyện trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.