Bạc Liêu

Tủ sách mở Wikibooks

Bạc Liêu là một tỉnh của Việt Nam.